Zastępstwa

   

ROK SZKOLNY 2023/24 - zastępstwa i informacje bieżącę o zmianach organizacyjnych 

==========================================================================

 

Zastępstwa wprowadzane są do godziny 21.00 na bazie posiadanych do tego czasu informacji. Aktualizacja może nastąpić na bazie danych otrzymanych między 21.00 a 21.45. Jeżeli dane spływają po tym czasie, wówczas nanoszone są następnego dnia w  wersji papierowej w szkolnej gablocie na drugim piętrze (przy pokoju nauczycielskim). Uczniowie powinni codziennie sprawdzać informacje o zastępstwach  w gablocie. 

 

==========================================================================

 

  SZCZĘŚLIWY NUMEREK - zgodnie z wolą Samorządu Szkolnego - kontynuujemy  tradycję losowania "Szczęśliwych numerków", które zwalniają w danym dniu z: odpowiedzi, kartkówki, zadania domowego. Nie wchodzą one w pulę tzw. "enek"- nieprzygotowania do zajęć, są  rozliczane dodatkowo, poza tą pulą. 

 

UWAGA! - Szczęśliwy numerek nie zwalnia z zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych.

               - Uczeń, który ma "Szczęśliwy numerek"- zgłasza ten fakt nauczycielowi od razu po wejściu do sali.     

 

SZCZĘŚLIWE NUMERY na tydzień :  25- 29.09.23

poniedziałek   2

wtorek-           22

środa-             5   

czwartek -       27
piątek              16

          

 

=============================================================================================== 

 

Informacje o zmianach organizacyjnych: 27.09.23 (środa)

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UWAGA! Przypominamy WSZYSTKIM - o obowiązku segregacji śmieci! ( właściwe pojemniki na: zmieszane - papier - plastik).
              Przypominamy, że butelki plastikowe przed wrzuceniem do właściwego pojemnika należy zgnieść! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1TC i 1TF gr. Ap1 - lekcja 6 z p.Boniecką przeniesiona do sali 13

 3TBp  gr.mtr. na lekcji 3 zajęcia z p.Siupką za lekcją o w poniedziałek, sala 19

          gr.uat. na lekcji 3 opieka p.Woźna ,świetlica

          gr.oze na lekcji 3 zajęcia z p.Lemańczyk z lekcji 1, sala 17

 2TCp  zwolniona z lekcji 1-3

 5TBp  zwolniona z lekcji 2-4

 2TFp lekcja 2 z p.Boniecką(gr.1) i z p.Drozd (gr2)przeniesiona na lekcje 3 w czwartek sala 18 i sala 10
         lekcja 3 z p.Malinowskim przeniesiona na lekcję 5 w czwartek,sala 3
         z lekcji 4,5 zwolniona

         na lekcji 6 zajęcia z p.Lemańczyk z lekcji 4,sala 17

 1TE zwolniona z lekcji 1 i 8// na lekcji 4 opieka p.Kwiatkowska, świetlica

 1TE gr.1 lekcja 9 z p.Drozd przełożona na lekcję 1 w czwartek (łączenie grup),sala 10

 1TF gr.1 na lekcji 6 zajęcia z p.Kożuchowską z lekcji 9, sala 8

 1TC  zwolniona z lekcji 9 (realizacja przełożona)

1TCgr 1 - z lekcji 1 zwolniona (zgodnie z wcześniejszym ustaleniami)

 2TDp na lekcji 3 opieka p.Woźna ,świetlica

 2TBp na lekcji 6 opieka p.Wiese, świetlica

 2TAp zwolniona z lekcji 8

 1TB zwolniona z lekcji 7-9 (zajęcia z p.Chylińską przełożone na termin późniejszy)

 4TBp lekcja 9 przełożona na inny termin

 

 

 

 

 ===============================================

  

DYŻURY 27.09.23: 

  

  po lekcji 1: parter: BB        //piętro I :GF      / piętro II:GB         /ob.s.: SA         // CDOZE (wokół): 

  po lekcji 2: parter: BB        //piętro I :WM    / piętro II:JM         //ob.s.: SA          / CDOZE (wokół): 

  po lekcji 3: parter: FD        //piętro I :KN     / piętro II:DR         //ob.s.: SS          / CDOZE (wokół): BN

  po lekcji 4: parter: FD         /piętro I :DR     / piętro II:BD         //ob.s.: KB         /  CDOZE (wokół):

  po lekcji 5: parter: DC       //piętro I :WS    / piętro II: KŻ          //ob.s. KB         // CDOZE (wokół): BN

  po lekcji 6: parter: DC       //piętro I  KN     //piętro II :BJ          /ob.s.:  WN       / / CDOZE (wokół):    

  po lekcji 7: parter:           //piętro I : BJ      / piętro II: BO         /ob.s.:  AL         // CDOZE (wokół):    

  po lekcji 8: parter:           //piętro I :          / piętro II: BO          /ob.s.:               / CDOZE (wokół):    

  po lekcji 9: parter:          / /piętro I : -          piętro II:  -            /ob.s.:   

       

 ==============================================================================

Przypominamy poniżej  układ lekcji. 

 

 

 

 4 [d]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************************

Archiwalne

 

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego, znanym od września-egzaminy odbywają się 22.08.2022, jak zawsze o godz.9.00

  

* j.polski i j.angielski - sala 12

 

* geografia, historia sala 17

 

* matematyka sala 14

 

* przedmioty zawodowe sala 1

 

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.50, należy mieć ze sobą przybory do pisania i wymagane na matematyce.

 

 

=============================================================================

 

 Wszystkim Uczniom 

 

Udanych, słonecznych, radosnych i bezpiecznych  WAKACJI!!!!

  

życzą
dyrekcja, nauczyciele ZSM nr 2

 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Przypominamy o obowiązku zostawiania odzieży wierzchniej w szatni! Należy to uczynić przed lekcjami- tak, aby nie spóźnić się na lekcje.
Nie wnosimy odzieży wierzchniej do sal lekcyjnych.

Jeżeli Ktoś chowa odzież wierzchnią do plecaka, to należy to zrobić - przed wejsciem do sali!(w salach odzieży tej nie wyjmujemy z plecaka).

--------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zgodnie z aktualnym rozporządzeniem RM od 28.03.22 nie ma obowiązku noszenia maseczek, pozostaje  zalecenie ich nakładania w miejscach gromadzenia się osób, czyli np. przestrzeniach wspólnych. Wiemy, że jak dotąd, postawa Społeczności naszej szkoły-  będzie po prostu odpowiedzialna.

Za to - bardzo Wszystkich dziękujemy!

Dbajmy o siebie wzajemnie, szczególnie, gdy mamy silny kaszel lub katar...Nikt nie zrobi tego za nas samych....

---------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego, znanym od września-egzaminy odbywają się 22.08.2022, jak zawsze o godz.9.00

  

* j.polski i j.angielski - sala 12

 

* geografia, historia sala 17

 

* matematyka sala 14

 

* przedmioty zawodowe sala 1

 

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.50, należy mieć ze sobą przybory do pisania i wymagane na matematyce.

 

 

=============================================================================

 

 Wszystkim Uczniom 

 

Udanych, słonecznych, radosnych i bezpiecznych  WAKACJI!!!!

  

życzą
dyrekcja, nauczyciele ZSM nr 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty wcześniejsze-pandemia:

UWAGA! Przypominamy, że zastępstwa wynikają z bieżącej sytuacji pandemicznej, nieobecności klas- uczniów, nauczycieli, działań zapobiegających transmisji i rozprzestrzenianiu się wirusa w społeczności szkolnej;  pojawiają się zatem codziennie  między godziną 19.00 a 21.00 ( na podstawie posiadanych  danych dotyczacych wymienionych wyżej sytuacji).  W związku z pandemią i napływem danych o każdej porze  -  wpisy mogą ulegać zmianom, być uzupełniane. Dane, które napływają po 21.00, a dotyczą  przestawienia lekcji środkowych lub odwołania końcowych - mogą pojawiać się na stronie w chwili ich napływu, ponieważ nie wpływają na godzinę rozpoczęcia zajęć.

 

Pozostałe dane, które otrzymujemy w porach późniejszych lub następnego dnia rano -  wywieszane są na bieżaco w gablocie dla Uczniów - na DRUGIM PIĘTRZE PRZY POKOJU NAUCZYCIELSKIM. Uczniowie codziennie tam własnie sprawdzają, czy pojawiają się nowe  informacje.  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA! Każdy Uczeń i Rodzic może skorzystać z szkolnego Punktu Interwencji Szkolnej - w poniedziałki od 14.00-15.30 (parter, gabinet p.pedagog) 

========================================================= 

 =================================================================


Komunikat z dnia 18.02.2022:

Wszystkie zajęcia od poniedziałku 21.02.22 odbywają się stacjonarnie - w szkole. 

================================================================ 

Komunikat z dnia 12.02.2022:  

Zgodnie z Rozporzadzeniem MEiN: od dnia 31.01.22 do 20.02.22: 

- zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywać się będą stacjonarnie - zgodnie z planem- w  CKZ  

- wszystkie pozostałe zajęcia lekcyjne realizowane będą zdalnie- na szkolnej platformie 

- zajęcia: 45 minut,według planu lekcji (plan jest na stronie szkoły od godziny 12.00 dnia 27.01.22