KOMUNIKATY ROK SZKOLNY 2023/24

 

==========================================================

 

 

  Egzaminy poprawkowe:

   

26 sierpnia 2024, godz. 9.00:

 - j.polski - sala 12 

 - filozofia - sala 12 

 - chemia - sala 7 

 - fizyka  - sala 7 

 - historia - sala 17 

 - podstawy mechatroniki -    sala 1 

 - urz. i syst. mechatroniczne  - sala 4 

 - montaż urz. i syst. mechatr. - sala 4 

 - aparaty elektryczne       - sala 1 

 - instalacje autom. przem.    - sala 4 

  27 sierpnia 2024, godz. 9.00:

 - matematyka - sala 14 

 - geografia -sala 5 

 - biznes i zarządzanie - sala 5 

 - maszyny i urz.elektryczne - sala 1 

 - mont. i obsł. urz.autom. przem. -sala 4

 

Na egzaminy przychodzimy punktualnie, kurtki zostawiamy w szatni. Każdy Zdający powinien posiadać przybory do pisania (nie używa się korektorów), Zdający może wnieść do sali jedną  butelkę wody, którą w trakcie egzaminu pisemnego stawia na podłodze przy swoim stoliku.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze wszystkimi Nauczycielami możecie Państwo umawiać się na spotkania indywidualne ustalając szczegóły z Nauczycielem przez dziennik. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polityka ochrony małoletnich uwzględniająca Standardy ochrony małoletnich (kliknij TUTAJ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOKUMENTY DO POBRANIA (kliknij TUTAJ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

====================================================================================================================

  Najbliższe dni wolne od zajęć dla Uczniów:

 * dni wolne od pracy (świąteczne): 30.05.24

 *dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów :

 -   31.05.24- piątek po Bożym Ciele

-    3 i 7.06.24 - dni egzaminów zawodowych 

 

 

 ================================================================================================

 

Najbliższe Drzwi otwarte dla Rodziców: 15.05.2024 godz. 16.15-17.30 

Nauczyciele uczący- dyżurują w pokoju nauczycielskim 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu - dyżurują w CKZ 

Wychowawcy dyżurują w poniższych salach:

1TA -  sala 5

1TB -  sala 21

1TC -  sala 8

1TD -  gab. 013

1TE -  sala 14

1TF -  sala 12

1A -   sala  6

2TAp- sala 13

2TBp- gab.p.II

2TCp - sala 2

2TDp - sala 9

2TEp - sala 3

2TFp - sala 18

2Ap -   sala 10

3TAp - sala 16

3TBp - sala 24

3TCp - sala 15

3Ap  - sala 12

4TBp - sala 4 

4TDp - sala 7

 

 

**************************************************************************************************************

 

WCZEŚNIEJSZE:

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 - 04 września 2023 (poniedziałek)

 

 * Uczniowie wszystkich klas drugich, trzecich, czwartych, piątych - godz.8.00, boisko(parking) przy szkole. Ustawienie według planu (plan dostępny tutaj - KLIKNIJ)

* Uczniowie klas pierwszych w zawodach: technik robotyk, technik spawalnictwa,technik elektryk, technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej

     - godz. 9.00, budynek CDOZE

 

 * Uczniowie klas pierwszych w zawodach: technik mechatronik, technik mechanik CNC - godz. 10.00, budynek CDOZE

 

 * Uczniowie klas pierwszych w zawodach: operator obrabiarek skrawajacych, elektryk - godz. 9.00, budynek CDOZE

 

======================================================================= 

 

kominikat XII23: 

Wszystkim Rodzicom zaangażowanym  w organizację, przygotowanie tegorocznych Klasowych Dni Świąteczno- Noworocznych, za wkład pracy, pomysły i życzenia oraz za wsparcie Uczniów w udziale w Szkolnych Konkursach klasowych - -Z RADOŚCIĄ-SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!  

 

Wszystkim Rodzicom, którzy wsparli Uczniów w Ich działaniach dla potrzebujących dzieci oraz zwierząt - Z UKŁONEM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

Wszystkim Uczennicom i Uczniom angażującym się w działania na rzecz potrzebujących dzieci, za wsparcie schroniska dla zwierzat oraz za zangażowanie  w realizację Szkolnych Konkursów - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!! Nagrodzonym Klasom - GRATULUJEMY!!

 

I niech ta współpraca Całej Naszej Społeczności - Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników -  dalej owocuje  tak pięknie!!!

Kolejne pomysły i działania już w Nowym Roku;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

================================================================================================================== 

ARCHIWALNE

 

Komunikaty dla Rodziców -  rok szkolny 2022/2023

 

 

 

Harmonogram godzin  dostępności nauczycieli - aktualizacja od 08.06.2023  - w trakcie uaktualnienia

 

Od 1 czerwca 2023 trwają  egzaminy zawodowe - nauczyciele pracują w komisjach nadzorujacych te egzaminy.

W zwiazku z tym najlepiej umówić się na konkretną godzinę z danym nauczycielem poprzez wiadomości w dzienniku.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 spotkania z rodzicami:
- 26.10.22 -  drzwi otwarte od 16.30 do 18.00
- 14.12.22 -  drzwi otwarte od 16.30 do 18.00
                                                                           

- 15.02.23 -  drzwi otwarte od 16.30 do 18.00
- 29.03.23 -  drzwi otwarte od 16.30 do 17.30

- 24.05.23 -  drzwi otwarte od 16.30 do 17.30

  

========================================================================================

 

W czasie drzwi otwartych: 

- nauczyciele przedmiotów ogólnch i zawodowych dyżurują w pokoju nauczycielskim
- nauczyciele praktycznej nauki zawodu dyżurują w CKZ

 

- wychowawcy dyżurują w salach:
klasa 1TAp - sala 20
klasa 1TBp - sala 14
klasa 1TCp - sala 2
klasa 1TDp - sala 22
klasa 1TEp - sala 5
klasa 1TFp - sala 18
klasa 1Ap - sala 6
klasa 2TAp - sala 16
klasa 2TBp - sala 24
klasa 2TCp - sala 15
klasa 2TDp - sala 19
klasa 2Ap - sala 12
klasa 3TAp -gab.013
klasa 3TBp -sala 4
klasa 3TDp  sala 7
klasa 3Ap - sala 7
klasa 4TAp - sala 5
klasa 4TBp - sala 21
klasa 4TCp - sala 8
klasa 4TDp - sala 17
klasa 4TEp - sala 9

 

 

 

 

 

 


  ================================================================================

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE DLA UCZNIÓW:

 

  -3,4,5 kwietnia 2023 roku

 

  -rozpoczęcie : godz.9.00, Parafia Miłosierdzia Bożego, ul.Nakielska 68

 

 (uczniowie, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach, uczestniczą w zajęciach planowych)

 

 

 

=====================================================================================

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania: