dyrektor: Ryszard Lewandowski

wicedyrektor: Ewa Bratz
wicedyrektor: Grzegorz Grzelka
wicedyrektor: Bernard Lubiewski

kierownik szkolenia praktycznego: Zbigniew Marolewski