Kursy odzieżowe -  BEZPŁATNE

NOWOŚĆ kurs kwalifikacyjny TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

1 [d]

Informację mozna uzyskać pod numerem telefonu 697912524

 
Technik przemysłu mody ma zastąpić znanego z obowiązującej dotychczas klasyfikacji zawodów "Technika technologii odzieży". Zmiany nie sprowadzają się jedynie do nazwy zawodu, ale - przede wszystkim - szeregu treści zawartych w podstawie programowej opisującej konkretne umiejętności, które powinien posiadać absolwent kursu o profilu odzieżowym. Zdefiniowane na nowo kwalifikacje mają z założenia stanowić odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy - wpisywać się w oczekiwania przedsiębiorców z sektora odzieżowego, w którym zmieniające się technologie produkcyjne wymagają od pracowników nowych umiejętności…

Kim ma być Technik przemysłu mody?

Zgodnie z przyjętymi założeniami, absolwent kursu kształcący się w zawodzie Technik przemysłu mody powinien umieć:

• konstruować i modelować formy odzieży,

• uszyć wyrób odzieżowy zgodnie z technologią szycia;

• projektować wyroby odzieżowe (z naciskiem na projektowanie materiałowe, technologiczne, techniczne) i wykonywać je przy użyciu maszyn i urządzeń przeznaczonych do tego celu;

• opracowywać dokumentację wyrobów odzieżowych, organizować i kontrolować procesy wytwarzania wyrobów;

• realizować działania związane z marketingiem mody.

Przedmioty realizowane w ramach kształcenia:

Kwalifikacja A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych:

- rysunek zawodowy,

- podstawy projektowania odzieży,

- kreowanie ubioru,

- konstrukcja i modelowanie form odzieży (w tym komputerowo)

- technologia produkcji odzieży,

- pracownia materiałoznawstwa,

- organizowanie działalności gospodarczej w przemyśle odzieżowym,

- j. obcy zawodowy,

- zajęcia praktyczne (340 godzin)

Kwalifikacja A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych:

- projektowanie odzieży,

- projektowanie i organizowanie procesów produkcji odzieży,

- komputerowe przygotowanie produkcji odzieży,

-organizacja marketingu i sprzedaży wyrobów odzieżowych,

- pracowania materiałoznawstwa,

- pracownia konfekcjonowania wyrobów odzieżowych (zaj.praktyczne).


Informację mozna uzyskać pod numerem telefonu 697912524


Prowadzimy zawodowe kursy kwalifikacyjne
na tytuł technika technologii odzieży


Przygotowujemy wysoko wykwalifikowanych fachowców w zakresie projektowania, modelowania, kroju i szycia odzieży. Prowadzimy zajęcia w oparciu o nowoczesny park maszynowy i program komputerowy do wspomagania procesu przygotowania produkcji. Ukończenie szkoły może kończyć się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacjie zawodowe. Po szkole samodzielnie zaprojektujesz, skroisz i uszyjesz model oraz fachowo dokonasz przeróbek i napraw odzieży.
Po zakończeniu szkoły egzamin jest zdawany przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną w Gdańsku i otrzymuje sie odpowiednia tytuł zawodowy technik technologii odzieży lub krawiec.