Harmonogram roku szkolnego 2023/2024

 

*spotkania  z rodzicami:
* 13.09.23 środa –zebrania rodziców 16.30-17.30 (wszystkie klasy , w tym wszystkie pierwsze -  wychowawcy i nauczyciele)
*”Drzwi otwarte dla rodziców”:
* 15.11.23 środa 16.15-17.30 (wszyscy nauczyciele)
* 17.01.24 środa 16.15-17.30 (wszyscy nauczyciele)
* 13.03.24 środa 16.15-17.30 (wszyscy nauczyciele)
* 15.05.24 środa 16.15-17.30 (wszyscy nauczyciele)

* w czasie drzwi otwartych:
 - wychowawcy     -   dyżurują w wyznaczanych salach,
                               -   pozostali  nauczyciele – dyżurują w pokoju nauczycielskim

 

TERMINARZ:
*rok szkolny:  4 września 2023 do  21 czerwca 2024
* semestr pierwszy dla maturzystów – do 15.12.2023(wystawianie ocen od 08-14.12.23)
* semestr drugi dla maturzystów – 18.12.23 do 26.04.24 (przewidywane do 5.04.24 // wystawianie ocen od 10-16.04.24)
* semestr pierwszy dla pozostałych klas– do 19.01.2024 (wystawianie ocen od 9-15.01.24)
* semestr drugi dla pozostałych klas– do 21.06.2024 (wystawianie ocen od 5-11.06.24)

* koniec roku dla maturzystów: rozdanie świadectw 26 kwietnia 2024
* koniec roku dla pozostałych klas: rozdanie świadectw 21 czerwca  24
* egzaminy poprawkowe promocyjne dla uczniów technikum i szkoły branżowej – 26.08.2024(pn.)

Ferie:
*ferie Boże Narodzenie/Nowy Rok:   23 – 31 XII 23
*ferie zimowe: 12-25.02.23

*ferie Wielkanocne: 28.03 – 2.04 2024 r.
*dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów :
 10 stycznia 2024  (dzień egzaminów zawodowych)

-   2.05.24- czwartek między 1 i 3 maja

-   7, 8, 9 i 13 maja 2024 (egzaminy maturalne)

-   31.05.24- piątek po Bożym Ciele
-  2 dni egzaminów zawodowych w czerwcu 2024 (podane bedą po zatwierdzeniu sesji egzaminacyjnej)

* dni wolne od pracy (świąteczne):
1 stycznia 24–poniedziałek
1 i 3 maja 24 – środa i piątek

 30 maja Boze Ciało

 

 

Terminy mogą ulec zmianie –w związku z potrzebami organizacyjnymi szkoły, sytuacjami nagłymi, zdarzeniami losowymi. W takich sytuacjach, na stronie szkoły w zakładce Dla Rodziców oraz w Aktualnościach umieszcza się  komunikaty dotyczące tych zmian (jeśli terminy dotyczą uczniów), wysyła się wiadomość przez dziennik (jeśli terminy dotyczą nauczycieli)