Warto tu zajrzeć:

Informacje związane z dalszym kształceniem/uczelnie 

      http://www.utp.edu.pl
      http://www.ukw.edu.pl
      http://www.kpsw.edu.pl
      http://www.wsg.byd.pl
      www.wsb.pl/bydgoszcz
      www.umk.pl
      www.umk.pl/kandydaci
      www.pwsz.wloclawek.pl
      https://www.pw.edu.pl
      https://pg.edu.pl
      http://www.perspektywy.pl
      http://www.am.gdynia.pl

Informacje związane z rynkiem pracy/praktykami/stażami

       www.praca.gov.pl                                                                                                      
      www.eures.praca.gov.pl
      http://europass.org.pl

      www.pracuj.pl                                                                                                              
      karierait.pl                                                                      
      www.praktyki.eurostudent.pl                                        
      www.praqtyka.pl

      http://zielonalinia.gov.pl
      http://psz.praca.gov.pl
      europa.eu/youth/PL_pl
      www.prawopracy.org
       www.linkedin.com
 
Dla zainteresowanych nauką za granicą

      Studia w Europie
      Studia za granicą
      Edun Academy
      Nauka w Anglii
      Edukacja w USA
      Erasmus