Zastępstwa

ROK SZKOLNY 2023/24 - zastępstwa i informacje bieżącę o zmianach organizacyjnych 

==========================================================================

 

Zastępstwa wprowadzane są do godziny 21.00 na bazie posiadanych do tego czasu informacji. Aktualizacja może nastąpić na bazie danych otrzymanych między 21.00 a 21.45. Jeżeli dane spływają po tym czasie, wówczas nanoszone są następnego dnia w  wersji papierowej w szkolnej gablocie na drugim piętrze (przy pokoju nauczycielskim). Uczniowie powinni codziennie sprawdzać informacje o zastępstwach  w gablocie. 

 

==========================================================================

 

  SZCZĘŚLIWY NUMEREK - zgodnie z wolą Samorządu Szkolnego - kontynuujemy  tradycję losowania "Szczęśliwych numerków", które zwalniają w danym dniu z: odpowiedzi, kartkówki, zadania domowego. Nie wchodzą one w pulę tzw. "enek"- nieprzygotowania do zajęć, są  rozliczane dodatkowo, poza tą pulą. 

 

UWAGA! - Szczęśliwy numerek nie zwalnia z zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych.

               - Uczeń, który ma "Szczęśliwy numerek"- zgłasza ten fakt nauczycielowi od razu po wejściu do sali.     

 

SZCZĘŚLIWE NUMERY na tydzień : 15-19.04.24

poniedziałek  -     9

wtorek-               26

środa-                 18  

czwartek -          12 

piątek                   5   

          

 =======================================================================================

 

 Przypominamy najbliższe terminy feryjne i dodatkowe dni wolne od zajęć dla Uczniów:

* dni wolne od pracy (świąteczne): 1 i 3.05.24  oraz 30.05.24

*dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów :
-   2.05.24- czwartek między 1 i 3 maja

-   7, 8, 9 i 13.05.24 (egzaminy maturalne)

-   31.05.24- piątek po Bożym Ciele
-   7 i 10.06.24 - dni egzaminów zawodowych 
===========================================================
 

Informacje o zmianach organizacyjnych-18.04.24 (czwartek)  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CDOZE zajęte cały dzień

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

   grupy p.Trojanowskiego i p.Andrzejewskiego - zajęcia praktyczne odwołane

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dla uczniów klas piątych, którzy złożyli deklarację maturalną!
Uczniowie, którzy zdali wszystkie egzaminy zawodowe (mają certyfikaty) i chcieliby skorzystać z możliwości zrezygnowania ze zdawania egzaminu z przedmiotu dodatkowego - powinni
najpóźniej do środy 17.04.24 do godziny 13.00 dostarczyć do sekretariatu czytelne kopie uzyskanych Certyfikatów (należy mieć też przy sobie do wglądu oryginały dokumentów do weryfikacji) oraz wypełniony poprawnie drukowanymi literami i własnoręcznie podpisany  Wniosek (do pobrania TUTAJ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 klasa 3TAp gr.tech.mech. oraz 4TBp gr.tech.mech. i 4TDp gr.tech.mech.- nieobecne (JM,DK)- zajecia poza szkołą
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1TA gr.2 zwolniona z lekcji 1,2 // na lekcji 3: gr.1 zajecia z p.Chylińska z lekcji 2, a gr.2 zwolniona 

 1TA na lekcji 5 świetlica

 2Ap gr.1 zwolniona z lekcji 0-2 i 6-8

 2Ap gr.2 na lekcji 4 świetlica// z lekcji 6 zwolniona

 2TEp zwolniona z lekcji 1,2// na lekcji 8 świetlica// 2TEp gr.tech.mech z  lekcji 3,4 zwolniona

 3TAp zwolniona z lekcji 1

 5TAp na lekcji 2 zajęcia z ks.Szczepańskim z lekcji 0

 1TD gr.1 zwolniona z lekcji 0,1// cała klasa z lekcji 2 zwolniona// na lekcji 4 zajęcia z p.Andrzejczykiem za lekcje 3// na lekcji 5 j.polski//na lekcji gr.2 informatyka razem z grupą 1 za lekcję 1

 5TBp na lekcji 1,2,3 j.polski sala 15// na lekcji 4 religia z lekcji 7// od lekcji 5 zwolniona     

 2TFp gr. afr lekcja 2 przeniesiona na lekcję 5 (pozostali na lekcji 5 swietlica)

 2TFp lekcja 2 z p.Andrzejczykiem przeniesiona na lekcje 8// z lekcji 8,9 (RS) zwolniona - zrealizowane wcześniej// na lekcji 3 świetlica// na lekcji 4 gr.nf zajęcia z p.Urbańska
          za piątek lekcję 8, a gr.2 informatyka za piatek lekcję 8

 2TCp na lekcji 4 i 7 swietlica

 2TBp zwolniona z lekcji 7,8 // gr.2 lekcja 9 przełożona na termin późniejszy

 1TE na lekcji 2 świetlica// z lekcji 9 zwolniona

 1TB na lekcji 5 zajęcia z p.Mrugowską za lekcję 8 w nastepna środę// na lekcji 3 świetlica

 5TDp gr. 2 na lekcji 2 świetlica // z lekcji 4-5 zwolniona// lekcja 6 przełożona na termin

 2TDp gr.1 zwolniona z lekcji 8,9

 2TAp na lekcji 3 świetlica

 

 

 

 

 

 

 

  ================================================================= 

DYŻURY 18.04.24: 

           

    po lekcji 1: parter:RS              /piętro I   -                piętro II:  BO            //ob.s.: BB            CDOZE

    po lekcji 2: parte: RS             //piętro I : DC          / piętro II:  BD            //ob.s.  KB            CDOZE

    po lekcji 3: parte: DC             //piętro I :  AM         / piętro II:  BO           / /ob.s.  SA             CDOZE  

    po lekcji 4: parter AK              /piętro I : WS            piętro II:  JE              / ob.s.:SA             CDOZE 

    po lekcji 5: parter:AZ               piętro I : DR             piętro II:   BJ            //ob.s.  KB            CDOZE  

    po lekcji 6: parter: AM             piętro I   DR           / piętro II:   AU             /ob.s.: WN            CDOZE  

    po lekcji 7: parter: A1              piętro I   AZ           /piętro II:  AW               /ob.s.: WN         CDOZE      

    po lekcji 8: parter:A1             piętro I :                  /piętro II:  CW               /ob.s.:                CDOZE      

    po lekcji 9: parter:                  piętro I                   piętro II:  CW                   /ob.s.:              CDOZE

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

 

 

 

 ==============================================================================

 

Przypominamy poniżej  układ lekcji. 

 

 

 

 4 [d]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************************

Archiwalne

 

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego, znanym od września-egzaminy odbywają się 22.08.2022, jak zawsze o godz.9.00

  

* j.polski i j.angielski - sala 12

 

* geografia, historia sala 17

 

* matematyka sala 14

 

* przedmioty zawodowe sala 1

 

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.50, należy mieć ze sobą przybory do pisania i wymagane na matematyce.

 

 

=============================================================================

 

 Wszystkim Uczniom 

 

Udanych, słonecznych, radosnych i bezpiecznych  WAKACJI!!!!

  

życzą
dyrekcja, nauczyciele ZSM nr 2

 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Przypominamy o obowiązku zostawiania odzieży wierzchniej w szatni! Należy to uczynić przed lekcjami- tak, aby nie spóźnić się na lekcje.
Nie wnosimy odzieży wierzchniej do sal lekcyjnych.

Jeżeli Ktoś chowa odzież wierzchnią do plecaka, to należy to zrobić - przed wejsciem do sali!(w salach odzieży tej nie wyjmujemy z plecaka).

--------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zgodnie z aktualnym rozporządzeniem RM od 28.03.22 nie ma obowiązku noszenia maseczek, pozostaje  zalecenie ich nakładania w miejscach gromadzenia się osób, czyli np. przestrzeniach wspólnych. Wiemy, że jak dotąd, postawa Społeczności naszej szkoły-  będzie po prostu odpowiedzialna.

Za to - bardzo Wszystkich dziękujemy!

Dbajmy o siebie wzajemnie, szczególnie, gdy mamy silny kaszel lub katar...Nikt nie zrobi tego za nas samych....

---------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego, znanym od września-egzaminy odbywają się 22.08.2022, jak zawsze o godz.9.00

  

* j.polski i j.angielski - sala 12

 

* geografia, historia sala 17

 

* matematyka sala 14

 

* przedmioty zawodowe sala 1

 

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.50, należy mieć ze sobą przybory do pisania i wymagane na matematyce.

 

 

=============================================================================

 

 Wszystkim Uczniom 

 

Udanych, słonecznych, radosnych i bezpiecznych  WAKACJI!!!!

  

życzą
dyrekcja, nauczyciele ZSM nr 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty wcześniejsze-pandemia:

UWAGA! Przypominamy, że zastępstwa wynikają z bieżącej sytuacji pandemicznej, nieobecności klas- uczniów, nauczycieli, działań zapobiegających transmisji i rozprzestrzenianiu się wirusa w społeczności szkolnej;  pojawiają się zatem codziennie  między godziną 19.00 a 21.00 ( na podstawie posiadanych  danych dotyczacych wymienionych wyżej sytuacji).  W związku z pandemią i napływem danych o każdej porze  -  wpisy mogą ulegać zmianom, być uzupełniane. Dane, które napływają po 21.00, a dotyczą  przestawienia lekcji środkowych lub odwołania końcowych - mogą pojawiać się na stronie w chwili ich napływu, ponieważ nie wpływają na godzinę rozpoczęcia zajęć.

 

Pozostałe dane, które otrzymujemy w porach późniejszych lub następnego dnia rano -  wywieszane są na bieżaco w gablocie dla Uczniów - na DRUGIM PIĘTRZE PRZY POKOJU NAUCZYCIELSKIM. Uczniowie codziennie tam własnie sprawdzają, czy pojawiają się nowe  informacje.  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA! Każdy Uczeń i Rodzic może skorzystać z szkolnego Punktu Interwencji Szkolnej - w poniedziałki od 14.00-15.30 (parter, gabinet p.pedagog) 

========================================================= 

 =================================================================


Komunikat z dnia 18.02.2022:

Wszystkie zajęcia od poniedziałku 21.02.22 odbywają się stacjonarnie - w szkole. 

================================================================ 

Komunikat z dnia 12.02.2022:  

Zgodnie z Rozporzadzeniem MEiN: od dnia 31.01.22 do 20.02.22: 

- zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywać się będą stacjonarnie - zgodnie z planem- w  CKZ  

- wszystkie pozostałe zajęcia lekcyjne realizowane będą zdalnie- na szkolnej platformie 

- zajęcia: 45 minut,według planu lekcji (plan jest na stronie szkoły od godziny 12.00 dnia 27.01.22


Pliki do pobrania: