AKCJA KWALIFIKACJA 2.0 – projekty na rzecz szkół zawodowych na terenie  Miasta Bydgoszczy

Głównym celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksowe wsparcie 23 szkół kształcenia zawodowego oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w terminie do 31.10.2025.

 

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 3.500 uczennic i uczniów, 275 nauczycielek i nauczycieli oraz 23 szkoły funkcjonujące w 13 zespołach szkół zawodowych: Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, Zespole Szkół Elektronicznych, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Drzewnych, Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Spożywczych, Zespole Szkół nr 1.

 

Główną grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie oraz nauczycielki i nauczyciele ww. szkół. Uczennice i uczniowie uczestniczyć będą w specjalistycznych kursach i szkoleniach, zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących do egzaminów zawodowych, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji, zdobycie kwalifikacji zawodowych i ułatwienie wejścia na rynek pracy, stażach uczniowskich oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym dostosowanym do indywidualnych potrzeb.

Nauczyciele i nauczycielki podniosą kompetencje i uzupełnią kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, stażach zawodowych i studiach podyplomowych.

 

W ramach realizacji projektu zaplanowano realizację staży uczniowskich dla 902 uczennic i uczniów z 23 szkół - działających w 13 placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, których organem prowadzącym jest M. Bydgoszcz.

 

REKRUTACJA 

 * W ramach realizacji projektu zaplanowano realizację kursów /szkoleń/zajęć dodatkowych:

- kurs spawania MAG ( dla uczniów pełnoletnich) - jedna grupa rozpoczęcie w sem.II tego roku skolnego // druga grupa- jesień tego roku

kurs spawania TIG( dla uczniów pełnoletnich) -   jedna grupa rozpoczęcie - jesień tego roku

- kurs spawania tworzyw sztucznych -  grupa rozpoczęcie - po wakacjach

- kurs CNC - jedna grupa w sem.II tego roku szkolnego i dwie grupy po wakacjach

- kurs programowania robotów- jedna grupa maj-czerwiec/ druga grupa po wakacjach

- kurs- obsługa i programowanie drukarek 3D - po wakacjach

- kurs - lakiernika - po wakacjach

- Programowanie sterowników PLC - dwie grupy po wakacjach

- Robotyka i elektronika - jedna grupa maj-czerwiec tego roku/ druga grupa  po wakacjach

Nabór na staże wakacyjne ora z kursy szkolenia/zajęcia dodatkowe - trwa do 31 maja 24

Można zrobić staż w te wakacje, a kurs/szkolenie/zajecia dodatkowe maj-czerwiec lub po wakacjach. 

Szczegóły u p.Marolewskiego lub pani wicedyrektor 

Nabór  na zajęcia dodatkowe: Matematyka - przygotowanie do matury -  Uczniowie zainteresowani z klas piątych mogą złożyć formularz zgłoszeniowy do 11.03.24 r. 

Nabór na wycieczki zawodowe: grupa 1 do 10.05.24// gr.2 do 7.06.24