Wypożyczanie podręczników w ramach Programu "Bydgoska Rodzina 3+"

 

1. W ramach Programu ”Bydgoska Rodzina 3+” istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia z biblioteki szkolnej podręczników na rok szkolny 2023/24 - dla posiadających ważną Bydgoską Kartę Rodzinną 3+ (BKR3+)
W tym celu Rodzic lub pełnoletni Uczeń:

a) wypełnia Wniosek oraz uzupełnia listę podręczników, o wypożyczenie których wnioskuj (druga strona wniosku)

b) dołącza  kopię ważnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej (BKR3+)

c) dostarcza  Wniosek z listą podręczników i kopią Bydgoskiej Karty Rodzinnej (BKR3+) do sekretariatu szkoły  w nieprzekraczalnym terminie do 05 września 2023 roku.

2. Zgodnie z Regulaminem wypożyczenia podręczników w ramach Programu Bydgoska Rodzina 3+  szkoła nie dokonuje zakupów podręczników wydanych wspólnie z ćwiczeniami, książek do nauki języków obcych, ćwiczeń, kart pracy oraz testów maturalnych/zawodowych, materiałów do wypełniania przez uczniów.

3. Wypożyczenie wnioskowanych podręczników będzie realizowane wyłącznie z wykorzystaniem szkolnej bazy podręczników.

4. Wypożyczenie podręczników w ramach Programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje Uczniów, którzy korzystają z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - dawniej "Wyprawka szkolna".

5. Podręczniki będą wypożyczane Uczniom w bibliotece szkolnej, po podpisaniu przez Rodzica lub pełnoletniego Ucznia umowy o ich wypożyczenie.

6. Podręczniki są wypożyczane na okres danego roku szkolnego, należy je terminowego zwrócić do biblioteki szkolnej w stanie niezniszczonym: najpóźniej 7 dni przed dniem rozdania świadectw w czerwcu 2024 roku (uczniowie klas maturalnych - 7 dni przed dniem rozdania świadectw w kwietniu 2024 roku .    
7. W przypadku skreślenia Ucznia z ewidencji - podręczniki należy zwrócić do biblioteki  przed odebraniem dokumentów ze szkoły.