Plan lekcji


Obowiązuje od: 2024-04-29Plan dla: Oddział:
1A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 REL BB
1 8:00- 8:45 REL BB CKZ_zaj.prakt. historia GK S.9 Tech_obr_skr-1/2 SS S.2
inf.-2/2 DC S.5
2 8:55- 9:40 P_K_M-1/2 GB S.9
Apar_elektr-2/2 JE S.5
CKZ_zaj.prakt. matematyka A1 S.8 wf WN g.4
3 9:50-10:35 fiz. GL S.7 P_K_M-1/2 GB S.6
j.angielski-2/2 AW S.19
CKZ_zaj.prakt. inf.-1/2 DR S.10
pod.el. i e-2/2 DK S. 1
wf WN g.4
4 10:50-11:35 Tech_obr_skr-1/2 SS S.2
Apar_elektr-2/2 JE S.8
j.angielski-1/2 AW S.19
Masz_urz_ele-2/2 FD S.6
CKZ_zaj.prakt. matematyka A1 S.8 bizn.i zarz. DC S.5
5 11:45-12:30 j.polski AM S.12 j.angielski-1/2 AW S.19
pod.el. i e-2/2 DK S. 1
CKZ_zaj.prakt. j.polski AM S.12 Tech_obr_skr-1/2 SS S.2
j.angielski-2/2 AW S.19
6 12:40-13:25 zaj. z wych. GL S.14 Tech_i_eks_m-1/2 GB S.14
Mater_rys_za-2/2 JE S.8
wf WN g.4 hist.i teraź GK S.9
7 13:40-14:25 bizn.i zarz. DC S.5 Tech_i_eks_m-1/2 GB S.14
Mater_rys_za-2/2 JE S.8
e_dla_bezp CW S.16 geografia CW S.18
8 14:35-15:20 P_K_M-1/2 GB S.18
Masz_urz_ele-2/2 FD S.5
BN_od 14.40.polski dla Ukr s16
9 15:25-16:10 BN_od 14.40.polski dla Ukr s16
10 16:15-17:00 BN_od 14.40.polski dla Ukr s16

Obowiązuje od: 2024-04-29