Plan lekcji


Obowiązuje od: 2024-04-29Plan dla: Oddział:
1TF
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 RS rel s 8
1 8:00- 8:45 wf-1/2 #cf g.1
j.angielski-2/2 #Ap1 S.20
Podst_robot-1/2 DM S.13
PORMiM-2/2 JM S.18
wf-1/2 #cf g.1
wf-2/2 #CF1 g.3
CKZ_zaj.prakt. RS rel s 8
2 8:55- 9:40 fiz. GL S.7 Podst_robot-1/2 DM S.13
P_K_M-2/2 JM S.18
wf-1/2 #cf g.1
wf-2/2 #CF1 g.3
CKZ_zaj.prakt. j.polski KN S.12
3 9:50-10:35 r_matematyka A1 S.8 j.polski KN S.12 matematyka A1 S.8 CKZ_zaj.prakt. Rys_tech-1/2 DM S.3
j.niemiecki-2/2 KH S.14
4 10:50-11:35 j.niemiecki-1/2 KH S.6
P_K_M-2/2 JM S.18
pod.el. i e-1/2 DK S. 1
wf-2/2 #CF1 g.3
filoz KN S.12 CKZ_zaj.prakt. Rys_tech-1/2 DM S.3
j.niemiecki-2/2 KH S.14
5 11:45-12:30 j.niemiecki-1/2 KH S.6
PORMiM-2/2 JM S.18
e_dla_bezp CW S.6 j.angielski-1/2 S.19
r_angielski-2/2 #Ar1 S.13
CKZ_zaj.prakt. inf.-1/2 DR S.10
Rys_tech-2/2 DM S.3
6 12:40-13:25 biologia NO S.19 chemia ML S.17 r_angielski-1/2 S.19
j.angielski-2/2 #Ap1 S.20
pod.el. i e-1/2 DK S.13
Rys_tech-2/2 DM S.3
7 13:40-14:25 hist.i teraź AZ S.9 j.angielski-1/2 S.13
inf.-2/2 DR S.10
j.polski KN S.12 bizn.i zarz. DC S.5
8 14:35-15:20 historia AZ S.9 geografia CW S.22 zaj. z wych. KN S.12 historia AZ S.14
9 15:25-16:10 matematyka A1 S.8 BN_.polski dla Ukr s16
10 16:15-17:00 BN_polski dla Ukr s16

Obowiązuje od: 2024-04-29