Plan lekcji


Obowiązuje od: 2024-04-29Plan dla: Oddział:
1TB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 CKZ_zaj.prakt. filoz EB S.15 j.polski AM S.9 j.angielski-1/2 BJ S.21
Rys_tech-2/2 LR S.11
j.angielski-1/2 BJ S.21
j.niemiecki-2/2 KH S.22
2 8:55- 9:40 CKZ_zaj.prakt. j.polski AM S.21 fiz. GL S.19 inf.-1/2 DR S.10
Rys_tech-2/2 LR S.11
r_angielski-1/2 BJ S.21
j.niemiecki-2/2 KH S.22
3 9:50-10:35 CKZ_zaj.prakt. hist.i teraź BN S.16 Rys_tech-1/2 LR S.11
j.angielski-2/2 BJ S.21
Pod.mechat DM S.13 bizn.i zarz. DC S.5
4 10:50-11:35 CKZ_zaj.prakt. Pod.mechat DM S.13 Rys_tech-1/2 LR S.11
r_angielski-2/2 BJ S.21
matematyka AK S.7 zaj. z wych. BJ S.21
5 11:45-12:30 CKZ_zaj.prakt. historia BN S.15 j.polski AM S.12 geografia CW S.18 wf-1/2 #wB1 g.4
wf-2/2 #wT1 g.2
6 12:40-13:25 historia BN S.15 pod.el. i e DK S.13 r_matematyka AK S.7 j.niemiecki-1/2 KH S.14
j.angielski-2/2 BJ S.21
7 13:40-14:25 Pod.mechat DM S.18 chemia ML S.17 wf-1/2 #wB1 g.4
wf-2/2 #wT1 g.2
matematyka AK S.7
8 14:35-15:20 REL_RS s.6 biologia BI S.14 wf-1/2 #wB1 g.4
wf-2/2 #wT1 g.2
j.niemiecki-1/2 KH S.4
inf.-2/2 DR S.10
9 15:25-16:10 REL_RS s.6 e_dla_bezp CW S.22

Obowiązuje od: 2024-04-29