Plan lekcji


Obowiązuje od: 2024-04-29Plan dla: Oddział:
2Ap
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 zaj_prakt_PT-1/2 SS S.2 Tech_i_eks_m-1/2 SS S.2
j.angielski-2/2 Bo S.20
1 8:00- 8:45 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ zaj_prakt_PT-1/2 SS S.2 historia GK S.9
2 8:55- 9:40 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ pod.el. i e-2/2 DK S.3 zaj_prakt_PT-1/2 SS S.2
j.angielski-2/2 Bo S.19
matematyka KI S.19
3 9:50-10:35 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ j.angielski-1/2 Bo S.20
Masz_urz_ele-2/2 FD S.6
wf SA g.2 geografia WM S.16
4 10:50-11:35 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ zaj. z wych. Bo S.20 j.angielski-1/2 Bo S.19
pod.el. i e-2/2 DK S. 1
matematyka KI S.19
5 11:45-12:30 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ j.polski WS S.16 j.polski WS S.16 fiz. GL S.14
6 12:40-13:25 Tech_obr_skr-1/2 GB S.14
Prac_pom_ele-2/2 SU CKZ
zaj_prak_CAD-1/2 SS S.2
Apar_elektr-2/2 JE S.17
wf SA g.2
7 13:40-14:25 P_K_M-1/2 GB S.18
Prac_pom_ele-2/2 SU CKZ
zaj_prak_CAD-1/2 SS S.2
Inst.elektr-2/2 SU CKZ
wf SA g.2
8 14:35-15:20 Masz_urz_ele-2/2 FD S.6 Tech_i_eks_m-1/2 SS S.2
Inst.elektr-2/2 SU CKZ
BN_od 14.40.polski dla Ukr s16
9 15:25-16:10 BN_od 14.40.polski dla Ukr s16
10 16:15-17:00 BN_od 14.40.polski dla Ukr s16

Obowiązuje od: 2024-04-29