Plan lekcji


Obowiązuje od: 2023-11-06Plan dla: Oddział:
1TB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 religia #RT3 S.6
1 8:00- 8:45 CKZ_zaj.prakt. matematyka AK S.7 matematyka AK S.7 j.angielski-1/2 BJ S.21
Rys_tech-2/2 LR S.11
bizn.i zarz. DC S.5
2 8:55- 9:40 CKZ_zaj.prakt. j.polski AM S.9 zaj. z wych. BJ S.21 inf.-1/2 DR S.10
Rys_tech-2/2 LR S.11
j.niemiecki-1/2 KH S.14
j.angielski-2/2 BJ S.21
3 9:50-10:35 CKZ_zaj.prakt. Pod.mechat DM S.13 Rys_tech-1/2 LR S.11
j.angielski-2/2 BJ S.21
chemia ML S.17 historia BN S.16
4 10:50-11:35 CKZ_zaj.prakt. filoz EB S.15 Rys_tech-1/2 LR S.11
r_angielski-2/2 BJ S.21
pod.el. i e DK S.9 wf-1/2 #wB1 g.4
wf-2/2 #wT1 g.2
5 11:45-12:30 CKZ_zaj.prakt. fiz. GL S.14 j.polski AM S.8 geografia CW S.22 j.angielski-1/2 BJ S.21
j.niemiecki-2/2 KH S.14
6 12:40-13:25 hist.i teraź BN S.15 religia #RT3 S.11 e_dla_bezp CW S.22 r_angielski-1/2 BJ S.21
j.niemiecki-2/2 KH S.14
7 13:40-14:25 historia BN S.15 biologia BI S.20 wf-1/2 #wB1 g.4
wf-2/2 #wT1 g.2
j.niemiecki-1/2 KH S.14
inf.-2/2 DR S.10
8 14:35-15:20 r_matematyka AK S.7 j.polski AM S.22 wf-1/2 #wB1 g.4
wf-2/2 #wT1 g.2
Pod.mechat DM S.13
9 15:25-16:10 Pod.mechat DM S.13

Obowiązuje od: 2023-11-06