Plan lekcji


Obowiązuje od: 2023-11-06Plan dla: Oddział:
4TBp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 religia BB S.6 Pro_u_s_mech-1/4 #pr1 S. 1
geografia-3/4 #ge3 S.17
1 8:00- 8:45 Eks_u_s_mech-1/4 SU S.13
kwpCAD i CNC-4/4 #KWP S.2
religia BB S.6 pr.i ob.CNC-4/4 #POO S.3 zaj.prakt. CKZ Pro_u_s_mech-1/4 #pr1 S. 1
r_fizyka-3/4 #Fr4 S.7
2 8:55- 9:40 Eks_u_s_mech-1/4 SU S.13
kwpCAD i CNC-4/4 #KWP S.2
fiz.-1/4 #f1 S.13
fiz.-3/4 #Fp4 S.6
j.angielski-1/4 #g1 S.6
j.niemiecki-2/4 #n2 S.24
pr.i ob.CNC-4/4 #POO S.3
zaj.prakt. CKZ Pro_u_s_mech-1/4 #pr1 S. 1
j.angielski-4/4 #aDB S.6
3 9:50-10:35 geografia-1/4 #ge1 S.9
j.angielski-4/4 #aDB S.20
r_matematyka AK S.7 j.niemiecki-1/4 #n1 S.24
Pro_u_s_mech-2/4 #pr2 S. 1
pr.i ob.CNC-4/4 #POO S.3
zaj.prakt. CKZ wf-1/2 #w4B g.3
wf-2/2 #wf4 g.2
4 10:50-11:35 urz.sys.mec-1/4 ZM S.4
j.angielski-4/4 #aDB S.20
matematyka AK S.7 j.angielski-1/4 #g1 S.4
Pro_u_s_mech-2/4 #pr2 S. 1
org_proc_pro-4/4 #OPP S.22
zaj.prakt. CKZ j.polski KN S.12
5 11:45-12:30 M.u.i.s.mech-1/4 ZM S.4
r_fizyka-3/4 #Fr4 S.20
chemia ML S.17 r_angielski-1/4 #g1. S.10
Pro_u_s_mech-2/4 #pr2 S. 1
org_proc_pro-4/4 #OPP S.22
zaj.prakt. CKZ zaj. z wych. ZM S.4
6 12:40-13:25 matematyka AK S.7 wf-1/2 #w4B g.3
wf-2/2 #wf4 g.2
matematyka AK S.7 j.polski KN S.12
7 13:40-14:25 r_matematyka AK S.7 wf-1/2 #w4B g.3
wf-2/2 #wf4 g.2
j.angielski-1/4 #g1 S.6
j.angielski-2/4 #g2 S.14
j.polski KN S.12
8 14:35-15:20 wos BN S.15 historia BN S.15 j.angielski-2/4 #g2 S.14 doradz. zaw. BB S.19
9 15:25-16:10 biologia NO S.20 j.angielski-2/4 #g2 S.13
j.niemiecki-4/4 #n4. S.18
r_angielski-2/4 #g22 S.14

Obowiązuje od: 2023-11-06