Plan lekcji


Obowiązuje od: 2023-11-06Plan dla: Oddział:
2Ap
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 Tech_obr_skr-1/2 GB S.19
j.angielski-2/2 Bo S.20
BN_od7.15.polski dla Ukr s15
1 8:00- 8:45 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ j.angielski-1/2 Bo S.20
Masz_urz_ele-2/2 FD S.18
BN_od7.15.polski dla Ukr s15
2 8:55- 9:40 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ P_K_M-1/2 GB S.22
Masz_urz_ele-2/2 FD S.18
zaj. z wych. Bo S.20 historia GK S.9
3 9:50-10:35 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ geografia WM S.5 wf SA g.2 j.angielski-1/2 Bo S.19
Apar_elektr-2/2 JE S.8
4 10:50-11:35 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ matematyka KI S.13 j.polski WS S.16 matematyka KI S.22
5 11:45-12:30 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ zaj_prak_CAD-1/2 SS S.2
Prac_pom_ele-2/2 SU CKZ
Tech_i_eks_m-1/2 SS S.2
pod.el. i e-2/2 DK S.9
wf SA g.2
6 12:40-13:25 zaj_prak_CAD-1/2 SS S.2
Prac_pom_ele-2/2 SU CKZ
zaj_prakt_PT-1/2 SS S.2
Inst.elektr-2/2 SU CKZ
wf SA g.2
7 13:40-14:25 zaj_prakt_PT-1/2 SS S.2
j.angielski-2/2 Bo S.13
zaj_prakt_PT-1/2 SS S.2
Inst.elektr-2/2 SU CKZ
fiz. GL S.6
8 14:35-15:20 Tech_i_eks_m-1/2 SS S.2
pod.el. i e-2/2 DK S.4
j.polski WS S.16

Obowiązuje od: 2023-11-06