Plan lekcji


Obowiązuje od: 2023-09-18Plan dla: Oddział:
1TF
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 religia RS S.17
1 8:00- 8:45 matematyka A1 S.13 pod.el. i e-1/2 DK S.8
wf-2/2 #CF1 g.3
wf-1/2 #cf g.1
wf-2/2 #CF1 g.3
CKZ_zaj.prakt. j.niemiecki-1/2 KH S.7
Rys_tech-2/2 DM S. 1
2 8:55- 9:40 historia AZ S.12 wf-1/2 #cf g.1
PORMiM-2/2 JM S.3
wf-1/2 #cf g.1
wf-2/2 #CF1 g.3
CKZ_zaj.prakt. inf.-1/2 DR S.10
Rys_tech-2/2 DM S. 1
3 9:50-10:35 historia AZ S.20 zaj. z wych. KN S.12 j.polski KN S.12 CKZ_zaj.prakt. Rys_tech-1/2 DM S.5
j.niemiecki-2/2 KH S.8
4 10:50-11:35 Podst_robot-1/2 DM S. 1
PORMiM-2/2 JM S.3
j.polski KN S.12 j.polski KN S.12 CKZ_zaj.prakt. Rys_tech-1/2 DM S.5
j.niemiecki-2/2 KH S.8
5 11:45-12:30 biologia NO OZE_P chemia ML S.17 j.angielski-1/2 S.12
r_angielski-2/2 #Ar1 S.13
CKZ_zaj.prakt. Podst_robot-1/2 DM S.6
inf.-2/2 DR S.10
6 12:40-13:25 j.angielski-1/2 S.16
j.angielski-2/2 #Ap1 S.20
matematyka A1 S.8 pod.el. i e-1/2 DK S.8
j.angielski-2/2 #Ap1 S.17
fiz. GL S.22
7 13:40-14:25 religia RS S.19 r_matematyka A1 S.8 bizn.i zarz. DC S.5 hist.i teraź AZ S.12
8 14:35-15:20 P_K_M-2/2 JM S.3 e_dla_bezp CW S.22 filoz KN S.12 j.niemiecki-1/2 KH S.14
9 15:25-16:10 P_K_M-2/2 JM S.3 geografia CW S.22 r_angielski-1/2 S.4

Obowiązuje od: 2023-09-18