Plan lekcji


Obowiązuje od: 2024-04-29Plan dla: Oddział:
4TDp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 mon.i ek.u.s-3/4 JS S. 1 geografia-3/4 #ge3 S.17
1 8:00- 8:45 Dokum_tech-2/4 BD S.22
mon.i ek.u.s-3/4 JS S. 1
kwpCAD i CNC-4/4 #KWP S.2
historia BN S.16 zaj. z wych. AK S.7 zaj.prakt_CKZ r_fizyka-3/4,3/4 #Fr4 S.13
r_fizyka-3/4,3/4 #Fr4 S.13
2 8:55- 9:40 obs_sys_en_o-2/4 BD S.22
mon.i ek.u.s-3/4 JS S. 1
kwpCAD i CNC-4/4 #KWP S.2
r_geografia-2/4 ML S.17
fiz.-3/4,3/4 #Fp4 S.14
fiz.-3/4,3/4 #Fp4 S.14
j.polski AM S.9 zaj.prakt_CKZ fiz.-2/4 #f2 S.13
Eks_inst_ele-3/4 JE S.8
j.angielski-4/4 #aDB S.20
3 9:50-10:35 obs_sys_en_o-2/4 BD S.22
Układ_sterow-3/4 JS S. 1
j.angielski-4/4 #aDB S.20
j.polski AM S.21 wf-1/4 #w4 g.3
pr.i ob.CNC-4/4 #POO S.3
zaj.prakt_CKZ j.niemiecki-3/4 #n3 S.24
wf-4/4 #wf4 g.2
4 10:50-11:35 obs_sys_en_o-2/4 BD S.22
Układ_sterow-3/4 JS S. 1
j.angielski-4/4 #aDB S.20
j.polski AM S.12 j.angielski-2/4 #gr1 S.19
org_proc_pro-4/4 #OPP S.18
zaj.prakt_CKZ r_matematyka AK S.7
5 11:45-12:30 geografia-2/4 ML S.17
r_fizyka-3/4,3/4 #Fr4 S.14
r_fizyka-3/4,3/4 #Fr4 S.14
matematyka AK S.7 r_geografia-2/4 ML S.17
eks.masz i u-3/4 FD S.6
org_proc_pro-4/4 #OPP S.20
eksp_u_i_s_e-2/4 Ko CKZ_oze chemia ML S.17
6 12:40-13:25 wf-1/4 #w4 g.3 j.angielski-2/4 #gr1 S.19
wf-4/4 #wf4 g.2
biologia BI S.5 eksp_u_i_s_e-2/4 Ko CKZ_oze matematyka AK S.7
7 13:40-14:25 wf-1/4 #w4 g.3 j.angielski-2/4 #gr1 S.19
wf-4/4 #wf4 g.2
matematyka AK S.7 eksp_u_i_s_e-2/4 Ko CKZ_oze Dokum_tech-2/4 BD S.22
pr.i ob.CNC-4/4 #POO S.3
8 14:35-15:20 wos BN S.15 pr.i ob.CNC-4/4 #POO S.3
9 15:25-16:10 j.niemiecki-4/4 #n4. S.19

Obowiązuje od: 2024-04-29