Plan lekcji


Obowiązuje od: 2023-09-18Plan dla: Oddział:
4TDp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 mon.i ek.u.s-3/4 JS S.8 wf-1/2 #w4 g.3
1 8:00- 8:45 fiz.-2/4 #f2 S.7
mon.i ek.u.s-3/4 JS S.8
org_proc_pro-4/4 #OPP S.19
r_matematyka AK S.7 religia BB S.6 CKZ_zaj.prakt. wf-1/2 #w4 g.3
2 8:55- 9:40 Dokum_tech-2/4 BD S.22
Układ_sterow-3/4 JS S.8
org_proc_pro-4/4 #OPP S.19
matematyka AK S.7 religia BB S.6 CKZ_zaj.prakt. wf-1/2 #w4 g.3
3 9:50-10:35 wos BN S.19 j.polski AM S.13 obs_sys_en_o-2/4 BD S.22
eks.masz i u-3/4 FD S.18
j.niemiecki-4/4 #n4. S.24
CKZ_zaj.prakt. matematyka AK S.14
4 10:50-11:35 chemia ML S.17 zaj. z wych. AK S.7 j.niemiecki-3/4 #n3 S.24
pr.i ob.CNC-4/4 #POO S.3
CKZ_zaj.prakt. matematyka AK S.14
5 11:45-12:30 j.polski AM S.12 j.polski AM S.16 Dokum_tech-2/4 BD S.22
pr.i ob.CNC-4/4 #POO S.3
CKZ_zaj.prakt. obs_sys_en_o-2/4 BD OZE_L
Eks_inst_ele-3/4 JE S.22
pr.i ob.CNC-4/4 #POO S.3
6 12:40-13:25 biologia BI S.12 ang_zaw-1/2 #az3 S.19
wf-2/2 #wf4 g.2
historia BN OZE_P eksp_u_i_s_e-2/4 Ko ckz_el obs_sys_en_o-2/4 BD OZE_L
Układ_sterow-3/4 JS S.8
kwpCAD i CNC-4/4 #KWP S.3
7 13:40-14:25 r_geografia-2/4 ML S.17
r_fizyka-3/4,3/4 #Fr4 S.9
r_fizyka-3/4,3/4 #Fr4 S.9
ang_zaw-1/2 #az3 S.19
wf-2/2 #wf4 g.2
j.angielski-2/4 #gr1 S.19
j.angielski-4/4 #aDB S.20
eksp_u_i_s_e-2/4 Ko ckz_el r_geografia-2/4 ML S.17
mon.i ek.u.s-3/4 JS S.7
kwpCAD i CNC-4/4 #KWP S.3
8 14:35-15:20 geografia-2/4 ML S.17
r_fizyka-3/4,3/4 #Fr4 S.9
r_fizyka-3/4,3/4 #Fr4 S.9
geografia-3/3 #ge3 S.17 j.angielski-2/4 #gr1 S.19
j.angielski-4/4 #aDB S.20
eksp_u_i_s_e-2/4 Ko ckz_el j.angielski-2/4 #gr1 S.19
fiz.-3/4,3/4 #Fp4 S.17
fiz.-3/4,3/4 #Fp4 S.17
9 15:25-16:10 wf-2/2 #wf4 g.2 j.angielski-4/4 #aDB S.20

Obowiązuje od: 2023-09-18