Plan lekcji


Obowiązuje od: 2024-04-29Plan dla: Oddział:
3TCp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 urz.sys.mec-1/2 ZM S.4 informatyka DR S.10
1 8:00- 8:45 religia #R3 S.6 j.niemiecki PB S.20 urz.sys.mec-1/2 ZM S.4
mo.u.sy.rob.-2/2 JM S.18
r_matematyka A1 S.8 CKZ_zaj.prakt.
2 8:55- 9:40 j.polski AM S.12 religia #R3 S.6 matematyka A1 S.8 geografia WM S.9 CKZ_zaj.prakt.
3 9:50-10:35 historia BN S.15 Techn_kon_m-1/2 SS S.2
Ur_ob_us_rob-2/2 A1 S.8
chemia ML S.17 matematyka A1 S.8 CKZ_zaj.prakt.
4 10:50-11:35 zaj. z wych. BN S.15 M.u.i.s.mech-1/2 ZM S.4
Ur_ob_us_rob-2/2 A1 S.8
wf KB g.1 j.angielski RB S.12 CKZ_zaj.prakt.
5 11:45-12:30 biologia NO S.19 M.u.i.s.mech-1/2 ZM S.4
Ur_ob_us_rob-2/2 A1 S.8
historia BN S.22 j.angielski RB S.21 CKZ_zaj.prakt.
6 12:40-13:25 Eks_u_s_mech-1/2 SU CKZ
pr_u_s_robot-2/2 ZM S.4
j.polski AM S.9 r_angielski RB S.22 j.polski AM S.12
7 13:40-14:25 Eks_u_s_mech-1/2 SU CKZ
pr_u_s_robot-2/2 ZM S.4
wf KB g.1 r_matematyka A1 S.8 j.niemiecki PB S.20
8 14:35-15:20 pr_u_s_robot-2/2 ZM S.4 wf KB g.1 matematyka A1 S.8 przedsięb DC S.5
9 15:25-16:10 fiz. GL S.7

Obowiązuje od: 2024-04-29