1 [d]

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy realizuje projekt „Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000074788 w ramach programu Erasmus+ (akcja KA122-VET): Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

 

W sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Erasmus+ wspiera współpracę międzynarodową, której celem jest podnoszenie jakości kształcenia w wymiarze indywidualnym, dzięki realizacji mobilności, oraz w wymiarze instytucjonalnym lub systemowym, dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 71 978,00 EUR

Termin realizacji: 01.10.2022-31.03.2024

Partner uczestniczący w projekcie: Universal Mobility, Hiszpania

 

Najważniejsze cele projektu: umożliwienie uczniom zdobycia nowego doświadczenia zawodowego, wszechstronnych kompetencji, w tym zawodowych, poznanie przez nich nowych technologii; podniesienie kompetencji społecznych i językowych, włączając w to umiejętność posługiwania się językiem branżowym; uzyskanie lepszych wyników w nauce i na egzaminach zawodowych; podniesienie atrakcyjności szkoły w środowisku lokalnym oraz rozwinięcie doświadczenia szkoły w realizacji projektów międzynarodowych.

 

Streszczenie projektu: Projekt „Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia” zakłada realizację dwóch 3-tygodniowych staży zawodowych dla uczniów naszej szkoły w Maladze w Hiszpanii. W ramach projektu zostanie zrealizowanych 30 mobilności, a w planowanych stażach weźmie udział każdorazowo po 15 uczniów z klas III i IV technikum na podbudowie szkoły podstawowej. Dzięki stażom uczestnicy projektu udoskonalą wiedzę i umiejętności z zakresu poszczególnych kwalifikacji zawodowych oraz nauczą się pracy w grupie międzynarodowej i będą mieli możliwość szerszego spojrzenia na sprawy europejskie. Efektami projektu będzie: poznanie nowoczesnych technologii i rozwiązań w pracy, funkcji urządzeń i systemów danego przedsiębiorstwa; rozwój wszechstronnych kompetencji, w tym językowych i społecznych; przełamanie barier kulturowych; podniesienie się kompetencji nauczycieli w zakresie organizacji mobilności zagranicznych. Zwiększy się mobilność zawodowa uczniów, bo będą przygotowani do realizacji swoich celów zawodowych na poziomie europejskim. Projekt wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i uatrakcyjni jej wizerunek w środowisku lokalnym oraz umożliwi przygotowanie zawodowe uczniów w realnych warunkach pracy i rozwinięcie wszechstronnych kompetencji, które pozwolą na znalezienie dobrej pracy w przyszłości. Wzbogaci się oferta edukacyjna szkoły i zwiększą się kompetencje nauczycieli w organizacji mobilności. Podczas realizacji projektu „Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia” będziemy działać zgodnie z zasadami włączenia społecznego, różnorodności, ekologii i cyfryzacji oraz umożliwimy uczniom rozwój wszechstronnych kompetencji, językowych, społecznych, ponieważ chcemy, aby byli otwarci na różnorodność, potrafili akceptować innych i dobrze czuli się w międzynarodowym środowisku.

 

Uwaga uczniowie klas III technikum!

Ogłoszenie o naborze kandydatów do projektu

„Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia”

ERASMUS+ (staże zagraniczne dla uczniów)

 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy w ramach projektu „Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia” ogłasza z dniem 12.04.2023 nabór uczniów na drugą mobilność, 3-tygodniowy staż zawodowy w Hiszpanii (październik 2023):

1)  Grupa docelowa: uczniowie klas III technikum na podbudowie szkoły podstawowej

2)  Formularze zgłoszeniowe (wydrukowane DWUSTRONNIE) należy złożyć u koordynatorki projektu, pani Beaty Jastrzemskiej (sala 21), do dnia 26.04.2023 do godz. 14:30 (pobierz formularz )

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do projektu

„Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia”

ERASMUS+ (staże zagraniczne dla uczniów)

 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy w ramach projektu „Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia” ogłasza z dniem 15.11.2022 nabór uczniów na pierwszą mobilność, 3-tygodniowy staż zawodowy w Hiszpanii (marzec 2023):

1)     Grupa docelowa: uczniowie klas IV technikum na podbudowie szkoły podstawowej

2)     Formularze zgłoszeniowe (wydrukowane dwustronnie) należy złożyć u koordynatorki projektu, pani Beaty Jastrzemskiej (sala 21), do dnia 30.11.2022 do godziny 12:30. - pobierz formularz.

 

 Uwaga uczniowie klas III technikum!

Rekrutacja dla Was na drugą mobilność zostanie ogłoszona w drugim kwartale 2023 roku.

 

 

Projekt „Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia”

w ramach akcji - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

KA122-VET, Erasmus+

 

 

W ramach projektu „Wszechstronne kompetencje sukcesem zawodowym ucznia” w ramach akcji -Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry,  sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe KA122-VET, w dniach 06.03-24.03.2023 pierwsza grupa uczniów klas czwartych technikum odbyła zagraniczne praktyki zawodowe w Maladze w Hiszpanii.

Stażyści nabyli i rozwinęli wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu specjalności, w których kształcą się na co dzień w szkole: mechatronika, mechanika, elektryka oraz urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. Poznali nowoczesne technologie i rozwiązania w pracy, funkcję urządzeń i systemów danego przedsiębiorstwa. Uczniowie przełamali bariery kulturowe oraz rozwinęli wszechstronne kompetencje, w tym językowe i społeczne.

W czasie wolnym od pracy oraz w weekendy, w ramach programu kulturowego, uczestnicy projektu mieli okazję pouczyć się hiszpańskiego, poznać Malagę i jej zabytki oraz odwiedzić jedne z najciekawszych miejsc turystycznych w Andaluzji: miasto Ronda i Setenil, Caminito del Rey („Droga Króla”), jaskinię w Nerja oraz jej widowiskowe wybrzeże, przepiękną białą wioskę Frigilianę oraz cudowny kompleks pałacowo-zamkowy Alhambra w Grenadzie.

 

To był czas nowych doświadczeń życiowych i zawodowych oraz niezapomnianych wrażeń dla naszych uczniów!

 

 

Within the project „Comprehensive abilities – the key to students’ vocational success” and within the framework of the Erasmus+ Key Action 1, Vocational Education and Training sector, the first group of our students from the 4th grade of a technical secondary school had an opportunity to participate in a 3-week vocational internship from the 6th March to 24th March 2023 in Malaga, Spain.
The apprentices have gained and developed their knowledge and vocational skills in the areas they specialise in at school: mechatronics, mechanics, electrical engineering and renewable power engineering devices and systems. They have learned about the latest technologies, solutions, work strategies and operation of devices and systems. They broke down cultural barriers and increased their comprehensive abilities, including language and social skills.

In the free time from work and at the weekends, within the cultural programme, our students had a chance to learn some Spanish, visit Malaga with its monuments and to see one of the most interesting touristic places in Anadalusia: the city of Ronda and Setenil, Caminito del Rey (“The Road of the King”), the Nerja Caves, a Nerja’s picturesque cost, a beautiful white Frigiliana village and an amazing Alhambra in Granada.

It was the time of new life and vocational experiences and unforgettable impressions for our students!

 

 ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA RELACJI Z WYJAZDU - ZOBACZ