Dla Zdających maturę w 2024 roku

 

KOMUNIKATY DLA OSÓB  ZDAJĄCYCH  MATURĘ W MAJU 2024 ROKU

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Wyniki matur Zdający może sprawdzić w systemie, w którym składał deklarację.

Po świadectwa maturalne należy przyjechać do szkoły - do sekretariatu!

Osoby, które nie zdały matury  - w sekretariacie szkoły odbierają Zaświadczenie z wynikami

Przypominamy, że Osoby uprawnione do zdawania egzaminu w sierpniu (podeszły do wszystkich zdeklarowanych egzaminów i nie zdały tylko jednego z nich)  - zobowiązane są terminowo, tzn. do 16 lipca 2024 do godz.12.00   złożyć Oświadczenie  (KLIKNIJ TUTAJ)   

Oświadczenie można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły od pn.-pt. w godz.8.00-14.30 lub można wydrukować Oświadczenie- wypisać je czytelnie i podpisać się - zrobić SCAN  i wysłać mailem na adres: zsm02@edu.bydgoszcz ( do 16.07.24 do godź.12.00)

Osoby, które nie złożą terminowo Oświadczenia - nie podejdą do egzaminu w sierpniu!

 

 

 

 

 

 

============================================================

PRZYPOMINAMY!

- na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych oraz żadnego innego sprzetu! Złamanie tej zasady może skutkować unieważnieniem egzaminu!

- na salę nie wolno wnosić kurtek, plecaków, torb itp. 

- Zdający może wnieść butelkę wody, przybowy do pisania (czarny wkład)

- Zdający zobowiazany jest do posiadania dowodu osobistego 

- na egzaminy należy przybyć minimum 30 minut przed godziną ich rozpoczęcia (należy wyjść z domu odpowiednio wcześniej- uwzględniając możliwe korki, problemy komunikacyjne itp.) 

- niesmodzielna praca w czasie egzaminu, zakłócanie przebiegu egzaminu może skutkować przerwaniem egzaminu!

 

*Zdający przyjeżdżający autami - maja obowiazek zachowania ciszy na terenie parkingu!

* Kurtki itp. zostawić należy w szatni

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dla maturzystów:

1) Wszelkie komunikaty, regulaminy, zasady organizacyjne,informacje dotyczace egzaminów maturalnych umieszczane będą od 26.04.24 wyłacznie w tej zakładce
     Dla Zdających maturę w 2024 roku.

     Wszystkie Osoby podchodzące do matury mają obowiązek śledzenia na bieżąco umieszczanych utaj informacji, zapoznawania się z umieszczanymi zasadami,regulaminami

2) Egzaminy ustne w naszej szkole rozpoczynają się od 15 maja 2024.

    Z zatwierdzonymi  Listami zdających  egzaminy ustne - można zapoznać się na parterze, na drzwiach głównych wejściowych 
    Przypominamy, że nie wolno fotografować wywieszonych List 

3) Uroczystość wręczenia świadectw- 26.04.24 o godz. 12.40 w CDOZE

 

 

==================================================================================================

Uwaga!

Przypominamy, że egzaminy ustne w naszej szkole rozpoczynają się od 15 maja 2024.

Listy zdających na poszczególne dni są w trakcie aktualizacji - w zwiazku z procedurą klasyfikowania rocznego uczniów TM11 i BS II st.

Listy zdających  egzaminy ustne - na parterze na drzwiach głównych wejściowych od 23.04.24.

 

 

=========================================================================================

Dla uczniów klas piątych, którzy złożyli deklarację maturalną!
Uczniowie, którzy zdali wszystkie egzaminy zawodowe (mają certyfikaty) i chcieliby skorzystać z możliwości zrezygnowania ze zdawania egzaminu z przedmiotu dodatkowego - powinni najpóźniej do 22.04.24 do godziny 10.00 dostarczyć do sekretariatu czytelne kopie uzyskanych Certyfikatów (należy mieć też przy sobie do wglądu oryginały dokumentów do weryfikacji) oraz wypełniony poprawnie drukowanymi literami i własnoręcznie podpisany  Wniosek (do pobrania TUTAJ)

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 UWAGA

- Uczniowie klas piątych, którzy chcą zrezygnować z podejscia do matury w maju - od 15.01.24 do 7.02.24  zgłaszają się między godziną 10.00 a 12.30  w sekretariacie  szkoły, aby wypisać rezygnację!

Uczniowie klas piątych, którzy chcą dokonać zmian w deklaracji maturalnej -od 15.01.24 do 7.02.24  zgłaszają się między godziną 10.00 a 12.30 w sekretariacie  szkoły, aby wypisać dokument potwierdzający decyzję o zmianach!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA

 - Aktualni Słuchacze ostatniego semestru BS II st oraz Absolwenci TM,BS IIst, LO z lat poprzednich, którzy złożyli deklarację, ale chcą zrezygnować z podejscia do matury w maju - od 15.01.24 do 7.02.24  zgłaszają się w sekretariacie  szkoły, aby wypisać rezygnację! 

 

Aktualni Słuchacze ostatniego semestru BS II st oraz Absolwenci TM,BS IIst, LO z lat poprzednich, którzy złożyli deklarację, ale którzy chcą dokonać zmian w deklaracji maturalnej -od 15.01.24 do 7.02.24  zgłaszają się  w sekretariacie  szkoły, aby wypisać dokument potwierdzający decyzję o zmianach!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracje maturalne składane są przez Uczniów 5TAp,5TBp,5TCp,5TDp,5TEp   do 30.09.2023 roku wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji.

 

 Do  czasu uzyskania loginu i hasła każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna:

a) zapoznać się z załączonymi niżej dokumentami
b)  przemyśleć  kwestię tego, jakie przedmioty chce  zdawać

 

 Następnie należy zalogować się i bardzo rozważnie wypełniać formularz deklaracji! Za błędy w deklaracji odpowiedzialność ponosi Osoba ją  wypełniająca i składająca.

 Należy pamiętać o:

- dokładnym uzupełnieniu danych osobowych, adresowych, kontaktowych

- właściwym wyborze przedmiotów (wykonanie wszystkich kroków wymaganych w systemie)

- wskazaniu minimum jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (Wszyscy wpisujecie przedmiot na rozszerzenie!)

 INSTRUKCJA SKłADANIA DEKLARACJI MATURALNEJ (KLIKNIJ  TUTAJ)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA Absolwenci  naszego Technikum z lat poprzednich:

 

 Do 15.01.2024 w każdą środę między godziną 13.00 a 15.00  Każdy Absolwent, który zamierza zdawać maturę-  zgłasza się w szkole, - gabinet 013 piętro II z wydrukowanym i wypisanym czytelnie WNIOSKIEM (poniżej w załącznikach).

Wyłącznie Osoby, które zgłoszą się terminowo z poprawnie wypełnionym WNIOSKIEM - otrzymają  login i hasło umożliwiające złożenie deklaracji.

Za błędy i elementy nieczytelne oraz niedokładnie wpisany adres mailowy   we Wniosku  odpowiedzialność ponosi Osoba   wypełnia i składa Wniosek

Dopiero po otrzymaniu tych danych dana Osoba będzie mogła złożyć deklarację maturalną - zatem nie należy zostawiać załatwienia wymaganych procedur na ostatnią chwilę!

 

Do  czasu uzyskania loginu i hasła każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna:

a) zapoznać się z załączonymi niżej dokumentami
b)  przemyśleć  kwestię tego, jakie przedmioty chce  zdawać

 

 Następnie należy zalogować się i bardzo rozważnie wypełniać formularz deklaracji! Za błędy w deklaracji odpowiedzialność ponosi Osoba ją  wypełniająca i składająca.

 Należy pamietać o:

- dokładnym uzupełnieniu danych osobowych, adresowych, kontaktowych

- właściwym wyborze przedmiotów (wykonanie wszystkich kroków wymaganych w systemie)

- wskazaniu minimum jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (Wszyscy wpisujecie przedmiot na rozszerzenie!)

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNEJ (KLIKNIJ TUTAJ)

======================================================================================== 

 ZAŁĄCZNIKI:

 

Harmonogram CKE  egzaminów maturalnych w 2024 roku (kliknij tutaj)

Komunikat  CKE o organizacji egzaminów maturalnych w  2024 roku (kliknij tutaj)

Komunikat CKE o zasadzie składania deklaracji elektronicznie (kliknij tutaj)

Komunikat CKE o dopuszczonych na maturze  materiałach pomocniczych (kliknij tutaj)

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki (kliknij tutaj)

 WNIOSEK O LOGIN I HASŁO (kliknij TUTAJ)