Zastępstwa

   

ROK SZKOLNY 2022/23 - zastępstwa i informacje bieżącę o zmianach organizacyjnych 

=============================================================================

 

 Zastępstwa wprowadzane są do godziny 21.00 na bazie posiadanych do tego czasu informacji. Aktualizacja może nastapić na bazie danych otrzymanych między 21.00 a 21.45. Jeżeli dane spływają po tym czasie, wówczas nanoszone są następnego dnia w wersji papierowej w szkolnej gablocie na drugim piętrze (przy pokoju nauczycielskim). Uczniowie powinni codziennie sprawdzać informacje o zastępstwach  w gablocie. 

 

============================================================================

 

 SZCZĘŚLIWY NUMEREK - zgodnie z wolą Samorządu Szkolnego - wznawiamy tradycję losowania "Szczęśliwych numerków", które zwalniają w danym dniu z: odpowiedzi, kartkówki, zadania domowego. Nie wchodzą one w pulę tzw. "enek"- nieprzygotowania do zajęć, są  rozliczane dodatkowo, poza tą pulą. 

UWAGA! - Szczęśliwy numerek nie zwalnia z zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych.

               - Uczeń, który ma "Szczęśliwy numerek"- zgłasza ten fakt nauczycielowi od razu po wejściu do sali.     

 

SZCZĘŚLIWE NUMERY na tydzień :

poniedziałek -  

wtorek -           

środa -              

czwartek -        

piątek -           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.23 do 12.02.23 FERIE ZIMOWE 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZYPOMNIENIE DLA  MATURZYSTÓW:

  Przypominamy, ze wszelkich zmian w złożonej deklaracji można dokonać do dnia 7.02.2023. Po tym dniu nie będzie juz możliwości wprowadzania zmian lub usuniecia deklaracji w przypadku chęci rezygnacji z matury! 

  Osoby, które dołączyły do swej deklaracji dokumenty uprawniające do dostosowania warunków egzaminu maturalnego powinny  do 7.02.23 zgłosić się w sekretariacie szkoły w celu pisemnego wymaganego potwierdzenia woli skorzystania z możliwych warunków

Osoby, które chcą  dokonać zmian  w deklaracji lub zrezygnować z matury - mogą w okresie ferii uczynić to w podanych niżej dniach i godzinach:

 30.01.23(poniedziałek) - od 8.15 do 13.00  gab.013

 31.01.23(wtorek)          - od 8.30 do 13.00  gab.013

   7.02.23(wtorek)          - od 8.30 do 14.00  gab.013

=========================================================================================== 

 

DYŻURY:

  

po lekcji 1: parter:         //piętro   I :           // piętro II:               //ob.s.: 

po lekcji 2: parter:      //piętro   I :           // piętro II:                / /ob.s.: 

po lekcji 3: parter:       //piętro   I :            // piętro II:                //ob.s.:  

po lekcji 4: parter:       //piętro   I :            // piętro II:               //ob.s.:  

po lekcji 5: parter:      // piętro  I :          // piętro II                  /ob.s.:  

po lekcji 6: parter:         // piętro  I :          // piętro II:                //ob.s.:  

po lekcji 7: parter:        //piętro   I :           // piętro II:                //ob.s.:  

                                                                                                          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 =====================================================================================

Przypominamy poniżej  układ lekcji. 

 

 

 

 4 [d]

 

****************************************************************************************************

Rok 2021/22archiwalne

 

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego, znanym od września-egzaminy odbywają się 22.08.2022, jak zawsze o godz.9.00

  

* j.polski i j.angielski - sala 12

 

* geografia, historia sala 17

 

* matematyka sala 14

 

* przedmioty zawodowe sala 1

 

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.50, należy mieć ze sobą przybory do pisania i wymagane na matematyce.

 

 

=============================================================================

 

 Wszystkim Uczniom 

 

Udanych, słonecznych, radosnych i bezpiecznych  WAKACJI!!!!

  

życzą
dyrekcja, nauczyciele ZSM nr 2

 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Przypominamy o obowiązku zostawiania odzieży wierzchniej w szatni! Należy to uczynić przed lekcjami- tak, aby nie spóźnić się na lekcje.
Nie wnosimy odzieży wierzchniej do sal lekcyjnych.

Jeżeli Ktoś chowa odzież wierzchnią do plecaka, to należy to zrobić - przed wejsciem do sali!(w salach odzieży tej nie wyjmujemy z plecaka).

--------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zgodnie z aktualnym rozporządzeniem RM od 28.03.22 nie ma obowiązku noszenia maseczek, pozostaje  zalecenie ich nakładania w miejscach gromadzenia się osób, czyli np. przestrzeniach wspólnych. Wiemy, że jak dotąd, postawa Społeczności naszej szkoły-  będzie po prostu odpowiedzialna.

Za to - bardzo Wszystkich dziękujemy!

Dbajmy o siebie wzajemnie, szczególnie, gdy mamy silny kaszel lub katar...Nikt nie zrobi tego za nas samych....

---------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego, znanym od września-egzaminy odbywają się 22.08.2022, jak zawsze o godz.9.00

  

* j.polski i j.angielski - sala 12

 

* geografia, historia sala 17

 

* matematyka sala 14

 

* przedmioty zawodowe sala 1

 

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.50, należy mieć ze sobą przybory do pisania i wymagane na matematyce.

 

 

=============================================================================

 

 Wszystkim Uczniom 

 

Udanych, słonecznych, radosnych i bezpiecznych  WAKACJI!!!!

  

życzą
dyrekcja, nauczyciele ZSM nr 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty wcześniejsze-pandemia:

UWAGA! Przypominamy, że zastępstwa wynikają z bieżącej sytuacji pandemicznej, nieobecności klas- uczniów, nauczycieli, działań zapobiegających transmisji i rozprzestrzenianiu się wirusa w społeczności szkolnej;  pojawiają się zatem codziennie  między godziną 19.00 a 21.00 ( na podstawie posiadanych  danych dotyczacych wymienionych wyżej sytuacji).  W związku z pandemią i napływem danych o każdej porze  -  wpisy mogą ulegać zmianom, być uzupełniane. Dane, które napływają po 21.00, a dotyczą  przestawienia lekcji środkowych lub odwołania końcowych - mogą pojawiać się na stronie w chwili ich napływu, ponieważ nie wpływają na godzinę rozpoczęcia zajęć.

 

Pozostałe dane, które otrzymujemy w porach późniejszych lub następnego dnia rano -  wywieszane są na bieżaco w gablocie dla Uczniów - na DRUGIM PIĘTRZE PRZY POKOJU NAUCZYCIELSKIM. Uczniowie codziennie tam własnie sprawdzają, czy pojawiają się nowe  informacje.  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA! Każdy Uczeń i Rodzic może skorzystać z szkolnego Punktu Interwencji Szkolnej - w poniedziałki od 14.00-15.30 (parter, gabinet p.pedagog) 

========================================================= 

 =================================================================


Komunikat z dnia 18.02.2022:

Wszystkie zajęcia od poniedziałku 21.02.22 odbywają się stacjonarnie - w szkole. 

================================================================ 

Komunikat z dnia 12.02.2022:  

Zgodnie z Rozporzadzeniem MEiN: od dnia 31.01.22 do 20.02.22: 

- zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywać się będą stacjonarnie - zgodnie z planem- w  CKZ  

- wszystkie pozostałe zajęcia lekcyjne realizowane będą zdalnie- na szkolnej platformie 

- zajęcia: 45 minut,według planu lekcji (plan jest na stronie szkoły od godziny 12.00 dnia 27.01.22