Szanowni Rodzice, Szanowni Ósmoklasiści!

 

 Listy Uczniów zakwalifikowanych są wywieszone w szkole.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Jeżeli Państwa Syn / Córka nie dokonał jeszcze wyboru szkoły, wypadł z systemu, bo nie dostarczył dokumentów lub nie został zakwalifilowany -     zapraszamy do nas - nasze zawody w technikum są zawodami, w których uczą sie zarówno chłopaki jak i dziewczęta. To zawody, w których nowoczesne technologie dominują, a Uczniowie przez wszystkie lata mają na miejscu praktyczne zajęcia w naszym nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego!

 

   Uczniowie technikum  mają dużo wieksze możliwości wyboru po jego skończeniu niż Uczniowie liceum, bowiem:
- mogą, jeśli chcą - iść na studia w dowolnym kierunku na dowolną uczelnię

- mogą mieć dobrze płatną i ciekawą pracę

- mogą prowadzić własną firmę

- mogą też łączyć pracę ze studiami zaocznymi.

 

 W LIPCU I W SIERPNIU   SEKRETARIAT JEST CZYNNY  OD 8.15 DO 15.15 - wystarczy przyjechać z oryginałem świadectwa i wyników egzaminów; formalności załatwimy na miejscu!

 

ZAPRASZAMY!!!

==========================================================================================

 

 

 Podanie tworzymy na stronie (kliknij na link):         https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat/app/

 

 

Podania przyjmujemy od 17 maja do 21 czerwca 2021r.

 

Dokumenty, jakie należy złożyć w sekretariacie szkoły to:

  • wydrukowane i podpisane podanie, które zostało utworzone na wyżej podanej stronie oraz dwie fotografie.

Obowiązkowo, należy pobrać skierowanie na badania (umieszczone są poniżej) , wypisać je i umówić wizytę w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przy ulicy Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz   TELEFON: 52 341 94 00

 

Uzyskane od lekarza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie należy  dostarczyć do sekretariatu  naszej szkoły
przy ul. Słonecznej 19 ( od 8.00 do 15.00)

  • UWAGA! - skierowanie na badania  pobiera się tylko w zawodzie  pierwszej preferencji!


                                         

 

 

 

          LINK DO ZDALNYCH DRZWI OTWARTYCH - KLIKNIJ NA LINK

 

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2db3fcb9db3e4bf8a2f42df9d643c3cc%40thread.tacv2/1618399758748?context=%7b%22Tid%22%3a%22720aa170-23c7-46f4-9c87-5dbfe852f99d%22%2c%22Oid%22%3a%2283eba0f0-1a32-4b5d-8513-475691d7e8dc%22%7d

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)    Dołącz do naszego grona, przekonaj się, że warto! - kliknij 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)    Oferta kształcenia ZSM nr 2 - kliknij

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3)    Opisy kierunków kształcenia w ZSM nr 2 - kliknij

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4)    ZAWODY, w których kształcimy:

                                                       

                                Technikum Mechaniczno-Elektryczne nr 11                                  

 

                                   Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11