Harmonogram roku szkolnego 2022/2023

 

 

rok szkolny:  1 września 2022 do  23 czerwca 2023,
                        sem.1 do 22.01.23, sem.2 od 23.01.22
ferie Boże Narodzenie/Nowy Rok:   23 – 31 XII 22
ferie zimowe: 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

ferie Wielkanocne: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
dodatkowe dni wolne  od zajęć dla uczniów to:
dni egzaminów maturalnych  i zawodowych (podane będą w grudniu -według wytycznych OKE)

- 2.05.23 wtorek między 1 i 3 maja
-9.06.23 – piątek po Bożym Ciele
-31.10. 22 – poniedziałek (przed 1 listopada)
-14 X 22 –piątek (Święto Edukacji)
dni wolne (świąteczne):
1 XI 22–wtorek
11 XI 22- piątek
6 I 23 – piątek
1 V 23 – poniedziałek
3 V 23 – środa
8 VI 23 – czwartek
koniec  roku dla maturzystów: 28 IV 23
spotkania z rodzicami:
- 26.10.22 -  drzwi otwarte od 16.30 do 18.00
- 14.12.22 -  drzwi otwarte od 16.30 do 18.00
- 15.02.23 -  drzwi otwarte od 16.30 do 18.00
- 29.03.23 -  drzwi otwarte od 16.30 do 18.00
- 24.05.23 -  drzwi otwarte od 16.30 do 18.00