AKCJA KWALIFIKACJA 4 (kliknij)

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwo Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja,

Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe,

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 23 szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2023.

 Główną grupę docelową stanowią uczniowie i nauczyciele kształcenia zawodowego. Uczniowie uczestniczyć będą w specjalistycznych kursach i szkoleniach, zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencjematematyczne i przygotowujących do egzaminów zawodowych, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji, zdobycie kwalifikacji zawodowych i ułatwienie wejścia na rynek pracy oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczniów.

Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe, w tym dydaktyczne,  poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, stażach zawodowych. W 13 szkołach utworzone zostaną Punkty Informacji i Kariery.

Szkoły doposażą pracownie i warsztaty. Wszystkie działania realizowane będą we współpracy z przedsiębiorcami.

 Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.

============================================================================================== 

     

DORADZTWO ZAWODOWE- PIK 

                       

PIK- Punkt Informacji i Kariery
tradycyjnie- piętro pierwsze!

               

 

W ramach projektu Akcja Kwalifikacja 4  realizujemy ze środków unijnych doradztwo zawodowe - wszyscy Uczniowie zainteresowani konsultacjami z doradcą zawodowym tradycyjnie - mogą od poniedziałku do piątku między 10.00 a 13.00 -umówić się na spotkanie z doradcą:

Iwona Kaja (gabinet pedagoga)

Grażyna Kwiatkowska (świetlica)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2022/23

semestr pierwszy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy ,

w ramach Akcji Kwalifikacji 4, ogłasza z dniem 02.10.22  nabór uczniów na następujące formy:

 

1.Kurs programowania i obsługi CNC - 1 grupa

a) grupa docelowa: uczniowie ZSM2

b) formularze zgłoszeniowe należy składać do 10.10.22 do godziny 14.30 (gab.013) pobierz formularz (kliknij)

  

3.Kurs: lakiernika- 1 grupa

a) grupa docelowa: uczniowie pełnoletni ZSM2

b) formularze zgłoszeniowe należy składać do 13.10.22 do godziny 12.30 (gab.013) pobierz formularz (kliknij)

 

4.Kurs: spawanie tworzyw sztucznych- 1 grupa

a) grupa docelowa: uczniowie pełnoletni ZSM2

b) formularze zgłoszeniowe należy składać do 13.10.22 do godziny 12.30 (gab.013) pobierz formularz (kliknij)

 

5.Zajęcia dodatkowe – robotyka i elektronika 

a) grupa docelowa: uczniowie technikum 

b) formularze zgłoszeniowe należy składać do 27.10.22 do godziny 14.30 (sala 8,p.Andrzejewska lub sala 4.p.Marolewski) pobierz formularz (kliknij)

 

 

6.Wycieczka zawodoznawcza-Volkswagen Września/Poznań

a) grupa docelowa: uczniowie drugie,trzecie,czwarte ZSM nr2

b) formularze zgłoszeniowe przyjmowane są na bieżąco, najpóźniej do 04.11.22 lub  wcześniejszego wyczerpania środków finansowych

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************