AKCJA KWALIFIKACJA 4 (kliknij)

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwo Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja,

Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe,

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 23 szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2023.

 Główną grupę docelową stanowią uczniowie i nauczyciele kształcenia zawodowego. Uczniowie uczestniczyć będą w specjalistycznych kursach i szkoleniach, zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencjematematyczne i przygotowujących do egzaminów zawodowych, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji, zdobycie kwalifikacji zawodowych i ułatwienie wejścia na rynek pracy oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczniów.

Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe, w tym dydaktyczne,  poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, stażach zawodowych. W 13 szkołach utworzone zostaną Punkty Informacji i Kariery.

Szkoły doposażą pracownie i warsztaty. Wszystkie działania realizowane będą we współpracy z przedsiębiorcami.

 Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.

============================================================================================== 

     

DORADZTWO ZAWODOWE- PIK 

                       

PIK- Punkt Informacji i Kariery
tradycyjnie- piętro pierwsze!

               

 

W ramach projektu Akcja Kwalifikacja 4  realizujemy ze środków unijnych doradztwo zawodowe - wszyscy Uczniowie zainteresowani konsultacjami z doradca zawodowym tradycyjnie - mogą umówić się na spotkanie od poniedziałku do piatku w godzinach 10.00-13.00:

Iwona Kaja (gabinet pedagoga)

Ewa Bratz(gabinet 013)

Grażyna Kwiatkowska (świetlica)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW (formularze naborowe do pobrania - pod ogłoszeniami)

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy ,

w ramach Akcji Kwalifikacji 4, ogłasza z dniem 15.02.22  nabór uczniów na następujące formy:

 

1.Kurs spawania TIG - 1 grupa

a) grupa docelowa: uczniowie pełnoletni ZSM2

b) formularze zgłoszeniowe należy składać do 03.03.22 do godziny 14.30 (gab.013)

 

2.Kurs programowania i obsługi CNC - 2 grupy

a) grupa docelowa: uczniowie ZSM2

b) formularze zgłoszeniowe należy składać do 03.03.22 do godziny 14.30 (gab.013)

 

3.Kurs: pneumatyka i hydraulika - 1 grupa

a) grupa docelowa: uczniowieZSM2

b) formularze zgłoszeniowe należy składać do 03.03.22 do godziny 14.30 (gab.013)

 

4.Zajęcia dodatkowe – przygotowanie do egzaminu kwalifikacja - czerwiec 22

a) grupa docelowa: uczniowie klasy trzecie technikum w zawodzie technik mechanik

b) formularze zgłoszeniowe należy składać do 30.03.22 do godziny 14.00 (sala 3)