Komunikaty dla Rodziców -  rok szkolny 2022/2023

 

 

Termin zebrania  z rodzicami:  

 

 21.09.2022 roku, godz.16.30:                                                                                                                  

 klasa 1TAp   - sala  20

 klasa 1TBp   - sala  14

 klasa 1TCp   - sala    2 
 klasa 1TDp   - sala  22

 klasa 1TEp   - sala    5

 klasa 1TFp   - sala   18 

 klasa 1Ap    -  sala     6

 klasa 2TAp   - sala  16
 klasa 2TBp   - sala  24

 klasa 2TCp   - sala  21

 klasa 2TDp   - sala  19

 klasa 2Ap    -  sala  12

 klasa 3TAp   - sala  15
 klasa 3TBp   - sala    4

 klasa 3TDp   - sala    7 

 klasa 3Ap     - biblioteka

 klasa 4TCp   - sala    8

 klasa 4TDp   - sala  17

 klasa 4TEp   - sala    9

 klasa 4tag    - sala   3

 klasa 4tbg    - sala  13

 klasa 4tcg    - sala  11

 klasa 4tdg    - sala  10

 


 21.09.2022 roku, godz.17.45: 

 klasa 4TAp   - sala  5

 

19.09.2022 roku, godz.17.00:

 klasa 4TBp   - sala  21 

 

 

 

 

 

 

Komunikat na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

Rozdanie świadectw: 24.06.2022:

klasy 3Ap i 3ag  o godzinie 9.45 w świetlicy (obowiązuje strój uroczysty)

klasa 2TAp - sala 15 o godz.8.30

wszystkie pozostałe klasy technikum i szkoły branżowej:  godzina 9.00 w salach:

1TAp -16

1TBp - 24

1TCp - 14

1TDp - 19

1Ap - 12

2TBp - 4

2TDp - 7

2Ap -   6

3TAp - 22

3TBp- 21

3TCp - 8

3TDp - 17

3TEp - 9

3tag - 3

3tbg - 13

3tcg - 20

3tdg - 18

 

 

=========================================================

 

 

Komunikat z 06.06.2022

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 610/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 01.12.22 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynsu oraz zasad najmu i użyczania przyszkolnych obiektów sportowych oraz pomieszczeń  i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz i jego aktualizacją  wprowadzoną Zarzadzeniem nr 328/2022 prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30.05.2022 roku:

Boiska wielofunkcyjne należące do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 są udostępniane nieodpłatnie mieszkańcom Bydgoszczy na cele rekreacyjne bez wcześniejszej rezerwacji:

1) w okresie od września do listopada oraz od marca do czerwca:

    a) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-18.00

    b) w soboty w godzinach 14.00-18.00

    c) w niedziele w godzinach 10.00-18.00
 2) w okresie lipiec- sierpień codziennie w godzinach 10.00-18.00

 

 

=====================================================

 

 

Komunikat z 26.04.2022

 

 Przypominamy, że dni: 2,4,5,6 i 9 maja 2022 są dla uczniów dniami wolnymi (bez zajęć szkolnych) - na terenie szkoły odbywają się matury,

 

 Przypominamy też, że w czerwcu  dniami wolnymi od zajęć szkolnych dla uczniów są: 2 i 17 czerwca 2022(egzaminy zawodowe)

 

 Od 4 maja 2022 nastąpi zmiana planu lekcji.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Komunikat z 27.03.2022   

Przypominamy, że zgodnie z aktualnym rozporządzeniem RM nie ma obowiązku noszenia maseczek, pozostaje  zalecenie ich nakładania w miejscach gromadzenia się osób, czyli np. przestrzeniach wspólnych. Wiemy, że jak dotąd, postawa Społeczności naszej szkoły-  będzie po prostu odpowiedzialna. 

Za to - bardzo Wszystkich dziękujemy! 

Dbajmy o siebie wzajemnie, szczególnie, gdy mamy silny kaszel lub katar...Nikt nie zrobi tego za nas samych.... 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Informacja bieżąca: 

-Termin rekolekcji: 4,5,6 kwietnia 2022

- 4 i 5 kwietnia 2022 rekolekcje w formie zdalnej (według zasad i harmonogramu - podanych przez katechetów na religii)

- 6 kwietnia 2022 - nauka rekolekcyjna i Droga Krzyżowa: godz.9.00 Kościół Miłosierdzia Bożego, ul.Nakielska 68 (zasady według podanych przez katechetów na religii)


* 4,5,6 kwietnia 2022  -Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach mogą  czas zajęć według planu - wykorzystać na konsultacje,poprawy,nadrobienie zaległości.

-----------------------------------------------

=====================================================================================

 

Komunikat z dnia 12.02.2022:

  

Zgodnie z Rozporzadzeniem MEiN: od dnia 31.01.22 do 20.02.22:

 

 - zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywać się będą stacjonarnie - zgodnie z planem- w  CKZ 

 

 - wszystkie pozostałe zajęcia lekcyjne realizowane będą zdalnie- na szkolnej platformie

 

  - zajęcia: 45 minut,według planu lekcji (plan jest na stronie szkoły od godziny 12.00 dnia 27.01.22)

 

=========================================================================

  

 

Komunikat z dnia 27.01.2022:

  

Zgodnie z Rozporzadzeniem MEiN: od dnia 31.01.22 do 27.02.22:

 

- zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywać się będą stacjonarnie - zgodnie z planem- w  CKZ 

 

- wszystkie pozostałe zajęcia lekcyjne realizowane będą zdalnie- na szkolnej platformie

 

- zajęcia: 45 minut,według planu lekcji (plan jest na stronie szkoły od godziny 12.00 dnia 27.01.22)

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z 06.01.22:

 

Przypominamy, że:

 

  -piątek 7.01.22, to normalny dzień pracy i nauki: zajęcia szkolne zdalne do 9.01.22 (natomiast zajęcia praktyczne stacjonarnie - w CKZ)

 

Przypominamy, że dni: 10,11,12 stycznia to dla uczniów naszej szkoły dni wolne od zajęć szkolnych, nie ma tez zajęć praktycznych ( w szkole odbywają się egzaminy zawodowe)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Szanowni Państwo

Trwa głosowanie na pomysły zgłoszone przez mieszkańców do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Czas już tylko do północy 30 grudnia 2021 r. Do wyboru jest 337 różnorodnych projektów. Bydgoszczanie mają do wydania blisko 16 milionów złotych. Głosowanie elektroniczne zajmuje kilka minut.

Karta elektroniczna znajduje się na stronie:  www.bydgoszcz.pl/BBO

 

W Bydgoskim Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy, także dzieci i młodzież.  W karcie do głosowania należy w takich przypadkach dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim i odpowiedzi: https://www.bdgbo.pl/2021/12/qa.html"

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z 16.12.2021:

 

 Od poniedziałku 20 grudnia , zgodnie z decyzją MINISTRA, do 9 stycznia wszystkie klasy mają zajęcia z przedmiotów ogólnych i zawodowych

teoretycznych -zdalnie. Lekcja trwa 45 minut i realizowana jest według planu na szkolnej platformie.

Natomiast wszystkie zajęcia praktyczne   będą odbywały się normalnie - stacjonarnie w CKZ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Biblioteka szkolna informuje, że  w tym roku szkolnym przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025

w ramach którego nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15 tysięcy zł. na zakup książek.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest promocja czytelnictwa w Polsce i wzmocnienie roli bibliotek  poprzez uatrakcyjnienie i uzupełnienie ich księgozbiorów o zakup nowości wydawniczych pozostających w sferze zainteresowań uczniów.

Po konsultacjach z uczniami, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną zakupiono około 600 książek. Są to atrakcyjne dla młodzieży, bestsellerowe pozycje (powieści, fantasy, kryminały), nowe wydania lektur, książki historyczne o Polsce, książki z dziedziny filozofii, etyki i psychologii dotyczące samorozwoju i radzenia sobie w różnych, trudnych sytuacjach życiowych.

 

Drodzy Rodzice, w naszym wspólnym interesie jest zapewnienie naszym wychowankom dobrej przyszłości i odpowiedniego wykształcenia. Zatem prosimy Was gorąco, abyście i Wy promowali czytelnictwo zachęcając swoje dzieci do czytania książek, bo niestety,  z coraz większym rozwojem technologii nawyk czytania książek zanika. Większość z nas jest tak pochłonięta urządzeniami mobilnymi, że nie znajduje czasu na tradycyjne czytanie.

Wyniki badań poziomu czytelnictwa w Polsce nie dają powodów do dumy, W 2020 roku ponad połowa Polaków nie przeczytała żadnej książki. Również wyniki ankiet przeprowadzonych wśród naszej młodzieży szkolnej świadczą o bardzo niskim poziomie czytelnictwa. Młodzież ma często kłopoty z nauką, gdyż nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Dlatego też zadaniem szkoły i domu jest wytworzenie silnej motywacji do czytania.

Zatem starajmy się wszyscy uświadomić naszym dzieciom i wychowankom, że  korzyści z czytania książek jest naprawdę bardzo wiele i są one ogromne.

Dowiedziono, że czytanie:

  • ćwiczy i usprawnia nasz mózg
  • wywiera ogromny wpływ na rozwój emocjonalny człowieka, pomaga w zrozumieniu innych ludzi, ich problemów, motywów działania, otwiera oczy na świat i drugiego człowieka
  • poszerza wiedzę i poprawia rozumienie rzeczywistości, kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli
  • rozwija wyobraźnię, pobudza naszą fantazję i kreatywność, dzięki temu umiemy wiele przewidzieć i z wieloma zadaniami sobie poradzić
  • wzbogaca słownictwo i tym samym poprawia płynność wysławiania się,  umiejętność wyrażania myśli oraz pisania prac stylistycznych,
  • uczy samodzielnego zdobywania wiedzy i stawiania pytań, które angażują i pobudzają do przemyśleń,
  • poprawia pamięć, łatwość kojarzenia faktów, zwiększa zdolność koncentracji uwagi
  • działa terapeutycznie, odpręża, uspokaja i relaksuje,
  • rozwija pasje i jest bardzo dobrą formą spędzania czasu wolnego, alternatywą dla Internetu i gier komputerowych.

Czytanie rozwija naszą wiedzę, a im więcej wiemy, tym mądrzejsi i pewniejsi czujemy się w różnych sytuacjach. A im pewniej się czujemy, tym bardziej budujemy poczucie własnej wartości.

Młodzi ludzie, w których zaszczepimy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Zadbajmy wspólnie,  by wyrośli na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

Zatem czytajmy, bo warto czytać.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja z dnia 21.11.21:

  

UWAGA!

 

Samorząd  Uczniowski ZSM nr 2 wspólnie z Biblioteką Szkolną -  organizują akcję "Gwiazdkowa Paka dla Przedszkolaka" 

Wszyscy wiemy, jak każde dziecko  wyczekuje "Gwiazdkowych prezentów" - niestety, nie każde dziecko je dostaje... 

Dlatego zapraszamy całą społecznośc szkoły : Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników  do włączenia się w przygotowanie Paczuszek Gwiazdkowych dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Bydgoszczy. 

 

   Do 14.12.21 Każda Osoba może włączyć się  przynosząc, np. książeczki dla dzieci, zabawki,gry planszowe, kredki, pisaki, kolorowanki, słodycze itp. 

 

Pamiętajmy, że wszystko, co przekażemy jako dar serca - musi być nowe, nie może być używane. 

 

Podarunki będa zbierane w dwóch miejscach:
- od Uczniów i Rodziców -w bibliotece

 

- od Nauczycieli i Pracowników - w pokoju nauczycielskim.

 

Wszyscy uczniowie, którzy wesprą akcję - otrzymają pochwały dyrekcji wpisane do dziennika.

 

Trzy klasy, które w najwięszym stopniu włączą się w akcję - zostaną nagrodzone wyjściem do kina.

 

 

=======================================================================================

Zebrania rodziców- grudzień - według umieszczonego na stronie harmonogramu 

 

 

 

=======================================================================================

Informacja dla Rodziców:  27.10.21 od 16.30 do 17.30 - "Drzwi otwarte" - możecie Państwo porozmawiać z nauczycielami uczacymi w danej
                                           klasie. Wychowawcy będą dyżurować w salach podanych niżej, natomiast pozostali nauczyciele w pokoju
                                           nauczycielskim (piętro II)

 

 1TAp -  16

 1TBp -  24

 1TCp -  20

 1TDp -  19

 1Ap   -  12

 2TAp  - 013 (od 15.45 do 16.30)

 2TBp  -   4

 2TDp  -   7

 2Ap    -   2

 3TAp  -   6

 3TBp  -  21

 3TCp  -    8

 3TDp  -  17

 3TEp  -  15

 3Ap    -  biblioteka

 3tag   -    3

 3tbg   -  13

 3tcg   -    9

 3tdg   -  22

 3ag    -     5

 4ta     -  18

 4tb     -  14

 4tc     -  12

 4td     -  24