TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311930

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie energetyki. Ze względu na troskę o ochronę środowiska, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą. Zadania zawodowe związane są z odczytywaniem dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii, montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, prowadzeniem serwisu oraz kontrolą działania urządzeń, instalacji i systemów energetyki odnawialnej, a także prowadzenia napraw i modernizacji istniejących instalacji.

 

Absolwent kursu w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji ELE.10.

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

1)     Przygotowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2)     Wykonywania montażu, uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót;

oraz

w zakresie kwalifikacji ELE.11.

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

1)     Wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2)     Monitorowania i nadzoru urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

3)     Oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

 

Informację mozna uzyskać pod numerem telefonu 697912524