Zastępstwa

 

 

 ROK SZKOLNY 2021/22 - zastępstwa i informacje bieżącę o zmianach organizacyjnych 

=============================================================================

 

 

 UWAGA! Przypominamy, że zastępstwa wynikają z bieżącej sytuacji pandemicznej, nieobecności klas- uczniów, nauczycieli, działań zapobiegających transmisji i rozprzestrzenianiu się wirusa w społeczności szkolnej;  pojawiają się zatem codziennie  między godziną 19.00 a 21.00 ( na podstawie posiadanych  danych dotyczacych wymienionych wyżej sytuacji).  W związku z pandemią i napływem danych o każdej porze  -  wpisy mogą ulegać zmianom, być uzupełniane. Dane, które napływają po 21.00, a dotyczą  przestawienia lekcji środkowych lub odwołania końcowych - mogą pojawiać się na stronie w chwili ich napływu, ponieważ nie wpływają na godzinę rozpoczęcia zajęć.

 

Pozostałe dane, które otrzymujemy w porach późniejszych lub następnego dnia rano -  wywieszane są na bieżaco w gablocie dla Uczniów - na DRUGIM PIĘTRZE PRZY POKOJU NAUCZYCIELSKIM. Uczniowie codziennie tam własnie sprawdzają, czy pojawiają się nowe  informacje.  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA! Każdy Uczeń i Rodzic może skorzystać z szkolnego Punktu Interwencji Szkolnej - w poniedziałki od 14.00-15.30 (parter, gabinet p.pedagog) 

========================================================= 

 

 

 Przypominamy o sprawdzaniu  planu lekcji- na stronie od soboty 8.01.22

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

piątek 14.01.22 opublikowane czw.g.20.51

 

sale nr 1, 3 , 10, 11, 8  wyłączone z użycia- egzaminy zawodowe

uczniowie klas czwartych zdają egzaminy

---------------------------------------------------

UWAGA! Klasy, które mają zajęcia w sali nr 2 i 3 -  prosimy o szczególne zachowanie ciszy przed lekcją w sali nr 2, 3 i przy wychodzeniu z sal   - w salach obok odbywają się egzaminy zawodowe!                  

---------------------

lekcje z sali 8 z p.Andrzejewską przeniesione: 

na lekcji 1 i 2  do sali 5

na lekcji 3 i 4  do sali 22

--------------------

lekcje z sali 10   przeniesione:
na lekcji 2 - 4tc z p.Boniecką - do sali 9

na lekcji 3 - 1Ap z p.Bach - do sali 5

na lekcji 4 - 1TBp z p.Nowicką  - do sali 5

---------------------

lekcje z CDOZE z p.Jastrzemską przeniesione:

na lekcji 2 i 3- 3TCp - do sali 14 

na lekcji 4 (2TBp) i 5 (1TCp) - do sali 14 

-----------------------

lekcje z CDOZE z s.Szczepańskim przeniesione:

na lekcji 4 - 3TCp - do sali 22 

-----------------------

2TDp gr.1 zwolniona z lekcji 7,8

2TDp gr.2 na lekcji 4 opieka p.Boniecka świetlica

3tdg gr.2 zwolniona z lekcji 0-1

1Ap gr.2 na  lekcji  6 opieka p.Bach, świetlica

1Ap na lekcji 4 opieka p.Boniecka świetlica

2Ap gr.1 zwolniona z lekcji 8

2Ap gr.2 zwolniona z lekcji 5,6

2AP gr.3 zwolniona z lekcji 3,4,5

2Ap zwolniona z lekcji 2

3TBp zwolniona z lekcji 7

3TBp lekcja 8 przełożona do odrobienia

3TCp zwolniona z lekcji 8

3TAp na lekcji 2 zajęcia z p.Kwiatkowską przełożone z lekcji 6, a na lekcji 6 zajęcia z p.Jastrzemską przełożone z lekcji 7

3tag gr.2 zwolniona z lekcji 0

2TBp gr.1 zwolniona z lekcji 1

1TBp lekcja 8 odwołana (do odrobienia)

1TBp zwolniona z lekcji 7

1TBp na lekcji 3 opieka p.Urbańska świetlica

1TBp lekcja 6 odwołana (przełożona do odrobienia)

1TBp gr.1 zwolniona z lekcji 5

2TAp na lekcji 3 opieka p.Urbańska świetlica

4ta zwolniona z lekcji 5,6 

1TCp gr.1 zwolniona z lekcji 1,2

1TCp gr.2 zwolniona  z lekcji 1

3tbg zwolniona z lekcji 0

3tbg zwolniona z lekcji 4-7

3tcg gr.2 zwolniona z lekcji 1,2

3tcg gr.1 zwolniona z lekcji 0-3

4tb zwolniona z lekcji 2-5 (przy czym: lekcja 1 i 3 przełożone do odrobienia)

3TEp zwolniona z lekcji 1 i 6

3TEp na lekcji 3 zajęcia z p.Skibińską za lekcję 5

3TEp na lekcji 5 zajęcia z p.Kwiatkowską za lekcję 7

 

 Po informacji otrzymanej w piątek o 7.45:

1TCp gr.2 zwolniona z lekcji 2,3,4

3tcg gr.2 zwolniona z lekcji 3

1TBp gr.2 zwolniona z lekcji 5

1Ap gr.1 na lekcji 6 opieka p.Bach świetlica

 

 

 

 

 

 

 ================================================

 

Przypominamy poniżej  układ lekcji. 

Przerwy w związku z pandemią  - rotacyjne 

 

 

 

 

 4 [d]