WYPRAWKA SZKOLNA -Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników

 

 

  WNIOSEK-Wyprawka szkolna (kliknij)  

Wniosek z dołączoną kopią Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Należy złożyć w sekretariacie  szkoły
do 6 września 2021 do godziny 12.00

 

 

 

 

  Rzadowy program pomocy uczniom niepelnosprawnym

 

  Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy