Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-30Plan dla: Sala:
S.13
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 GF 3TEp-1/2 r_fizyka
RS 3TCp religia
SU 3tdg-2/2 ob.mu.e
1 8:00- 8:45 GF 3TEp-1/2 r_fizyka
JY 1TDp matematyka
SU 3tdg-2/2 ob.mu.e
2 8:55- 9:40 GF 3TEp-1/2 r_fizyka
RS 3Ap religia
JY 3tcg matematyka
JY 3tbg zaj. z wych.
SU 2TBp Eks_u_s_mech
3 9:50-10:35 KK 1TBp fiz.
BN 3ag wos
JY 3tcg matematyka
JY 3tdg matematyka
JY 3tdg r_matematyka
4 10:50-11:35 KK 1TCp fiz.
BN 1TAp historia
JY 3tbg r_matematyka
JY 3tag matematyka
JY 3tcg r_matematyka
5 11:45-12:30 DK 3tbg urz.sys.mec
JY 3tcg r_matematyka
6 12:40-13:25 KK 1TDp-1/2 fiz.
JY 3tbg matematyka
JY 3tdg matematyka
JY 3tag r_matematyka
7 13:40-14:25 KK 1TBp e_dla_bezp
JY 1TDp matematyka
JY 3tag matematyka
8 14:35-15:20 KK 1TDp-2/2 fiz.
JY 1TDp r_matematyka
JY 3tbg matematyka
9 15:25-16:10 KK 1TCp e_dla_bezp

Obowiązuje od: 2022-05-30