Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-30Plan dla: Oddział:
3tdg
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 r_fizyka-2/2 KK S.22 eksp_u_i_s_e-1/2 Ko CKZ eksp_u_i_s_e-1/2 Ko CKZ obs_sys_en_o-1/2 Ko CKZ
ob.mu.e-2/2 SU S.13
1 8:00- 8:45 r_fizyka-2/2 KK S.22 zaj.prakt CKZ j.polski KN S.12 podst_koszt_-1/2 BD OZE_L
mon.i ek.u.s-2/2 FD S.5
obs_sys_en_o-1/2 Ko CKZ
ob.mu.e-2/2 SU S.13
2 8:55- 9:40 j.polski KN S.12 zaj.prakt.CKZ j.niemiecki PB S.20 podst_koszt_-1/2 BD OZE_L
Układ_sterow-2/2 FD S.5
sys.en.odn.-1/2 BD OZE_L
mon.i ek.u.s-2/2 FD S.6
3 9:50-10:35 u_hist.i sp. GK S.9 zaj.prakt.CKZ j.polski KN S.12 matematyka JY S.13 r_matematyka JY S.13
4 10:50-11:35 sys.en.odn.-1/2 BD OZE_L
Masz_urz_ele-2/2 GO S.18
zaj.prakt.CKZ mon_sys_en_o-1/2 BD OZE_L
Eks_inst_ele-2/2 JE S.7
tech_mon_sys-1/2 BD OZE_L
Układ_sterow-2/2 FD S.5
religia BB S.6
5 11:45-12:30 zaj. z wych. AL S.19 zaj.prakt.CKZ j.polski KN S.12 wf AL g.3 wf AL g.3
6 12:40-13:25 r_geografia-1/2 ML S.17
Masz_urz_ele-2/2 GO S.16
religia BB S.6 matematyka JY S.13 wf AL g.3
7 13:40-14:25 r_geografia-1/2 ML S.17
Masz_urz_ele-2/2 GO S.16
tech_mon_sys-1/2 BD OZE_L
Eks_inst_ele-2/2 JE S.7
r_geografia-1/2 ML S.17 j.angielski AW S.19
8 14:35-15:20 mon_sys_en_o-1/2 BD OZE_L
r_fizyka-2/2 KK S.17

Obowiązuje od: 2022-05-30