Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-30Plan dla: Nauczyciel:
SS
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 3Ap-1/2 Tech_obr_skr S.2
1 8:00- 8:45 1Ap-1/2 Tech_obr_skr S.2
2Ap-1/3 zaj_prakt_PT S.2
2 8:55- 9:40 1Ap-1/2 Tech_obr_skr S.2
2Ap-1/3 zaj_prakt_PT S.2
1Ap-1/2 Tech_obr_skr S.2
3 9:50-10:35 3TCp M.u.i.s.mech S.2
2Ap-1/3 Tech_obr_skr S.2
4 10:50-11:35 1TAp Tech_obr_skr S.2
2Ap-1/3 Tech_obr_skr S.2
5 11:45-12:30 3Ap-1/2 Tech_obr_skr S.2
3TCp M.u.i.s.mech S.2
1Ap-1/2 Tech_obr_skr S.2
2Ap-1/3 P_K_M S.2
6 12:40-13:25 3TCp M.u.i.s.mech S.2
1Ap-1/2 Tech_i_eks_m S.2
3TAp kon_masz_z_p S.2
2Ap-1/3 Tech_i_eks_m S.2
7 13:40-14:25 3TBp M.u.i.s.mech S.2
3TBp M.u.i.s.mech S.2
1Ap-1/2 Tech_i_eks_m S.2
3TAp kon_masz_z_p S.2
3tag Tech_obr_skr S.2
8 14:35-15:20 2TAp Tech_i_eks_m S.2
3TBp M.u.i.s.mech S.2
2Ap-3/3 pod.b.ma.urz S.2
3TAp kon_masz_z_p S.2
3tag Tech_obr_skr S.2
9 15:25-16:10 2Ap-3/3 pod.b.ma.urz S.2

Obowiązuje od: 2022-05-30