Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-30Plan dla: Nauczyciel:
GB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 3TEp-2/2 mon.ob.u.au. S.22
1 8:00- 8:45 3ag-3/3 masz_i_urz_d S.22
2 8:55- 9:40
3 9:50-10:35 2Ap-3/3 Uż.mu.tw.szt S.22
4 10:50-11:35 2Ap-3/3 Uż.mu.tw.szt S.22
5 11:45-12:30 3ag-3/3 tech_przetw_ S.18
2Ap-3/3 tech.p.tw.sz S.12
6 12:40-13:25 2Ap-3/3 tech.p.tw.sz S.22
7 13:40-14:25 3ag-3/3 masz_i_urz_d S.18
2Ap-3/3 Pr.wyt.tw.sz S.22
8 14:35-15:20 3ag-1/3 Tech_obr_skr S.18
2Ap-3/3 tech.p.tw.sz S.22

Obowiązuje od: 2022-05-30