Plan lekcji


Obowiązuje od: 2023-03-27Plan dla: Sala:
S.8
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 JE 1TEp-1/2 Inst.elektr
1 8:00- 8:45 A1 2TCp r_matematyka
JE 2Ap-2/3 Inst.elektr
2 8:55- 9:40 AM 3Ap j.polski
A1 3TAp r_matematyka
A1 3TAp matematyka
JE 2Ap-2/3 Inst.elektr
3 9:50-10:35 A1 3Ap matematyka
BN 2Ap historia
A1 1TFp matematyka
JE 1Ap-2/2 Apar_elektr
4 10:50-11:35 A1 1Ap matematyka
JE 2TDp-2/2 Inst.elektr
BN 3TDp historia
AM 2TCp j.polski
JE 1Ap-2/2 Mater_rys_za
5 11:45-12:30 A1 1TFp r_matematyka
AM 2TDp j.polski
JE 3TDp-2/2 Eks_inst_ele
6 12:40-13:25 A1 1TCp matematyka
JE 3Ap-2/3 Inst.elektr
A1 1Ap matematyka
A1 3TAp matematyka
JE 1Ap-2/2 Mater_rys_za
7 13:40-14:25 A1 3TAp r_matematyka
JE 3Ap-2/3 Inst.elektr
A1 2TCp matematyka
A1 3TAp matematyka
8 14:35-15:20 A1 1TCp matematyka
A1 1TFp matematyka
JE 1TEp-1/2 Masz_urz_ele
9 15:25-16:10 JE 2TDp-2/2 Inst.elektr

Obowiązuje od: 2023-03-27