Plan lekcji


Obowiązuje od: 2023-03-27Plan dla: Sala:
S.3
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 WA 2Ap-1/3 zaj_prak_CAD
1 8:00- 8:45 WA 2Ap-1/3 zaj_prak_CAD
DR 1TDp-1/2 inf.
2 8:55- 9:40 WA 2Ap-1/3 P_K_M
DK 2TCp-1/2 Pod.mechat
DR 1TEp-1/2 inf.
3 9:50-10:35 AM 2TDp j.polski
DC 1Ap-2/2 inf.
DK 3TBp urz.sys.mec
4 10:50-11:35 AM 4tbg j.polski
DC 1TBp-2/2 inf.
AM 4tbg j.polski
DK 1TFp pod.el. i e
5 11:45-12:30 AM 4tbg j.polski
AM 4tcg j.polski
1TFp-2/2 j.angielski
6 12:40-13:25 AM 4tcg j.polski
WA 3Ap-1/3 pro_i_obs_OS
AM 4tcg j.polski
1TFp-1/2 j.angielski
WA 3TAp org_proc_pro
7 13:40-14:25 AM 3Ap j.polski
WA 3Ap-1/3 pro_i_obs_OS
WA 3TAp Tech_obr_skr
8 14:35-15:20 AM 2TCp j.polski

Obowiązuje od: 2023-03-27