Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-09-12Plan dla: Sala:
S.18
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 JM 4tcg-2/2 pod_robot_au
JM 4tcg-2/2 pod_robot_au
1 8:00- 8:45 Bo 1Ap zaj. z wych.
JM 1TEp-2/2,1TAp P_K_M
JM 2TCp-2/2 Podst_robot
JM 1TFp-1/2 Rys_tech
2 8:55- 9:40 Bo 4tbg j.angielski
JM 1TEp-2/2,1TAp P_K_M
SU 2Ap-2/3 Masz_urz_ele
JM 2TCp-2/2 Podst_robot
JM 1TFp-1/2 Rys_tech
3 9:50-10:35 Bo 1Ap-1/2 j.angielski
JE 2TDp-2/2 Inst.elektr
SU 4TEp-2/2 pra.pom.prz.
JM 2TAp P_K_M
JM 2TCp-2/2 mo.u.sy.rob.
4 10:50-11:35 NO 4TBp biologia
JM 1TFp zaj. z wych.
JM 2TAp pod_robot_au
JM 3TAp pod_robot_au
JM 3TBp Techn_kon_m
5 11:45-12:30 FD 2TDp-2/2 Masz_urz_ele
JM 1TFp Podst_robot
JM 2TCp-2/2 mo.u.sy.rob.
Bo 2Ap j.angielski
JM 3TBp Techn_kon_m
6 12:40-13:25 FD 2TDp-2/2 Masz_urz_ele
JE 3Ap-2/3 Inst.elektr
JM 2TBp-2/2 pod_robot_au
JM 1TFp-2/2 Rys_tech
JM 3TAp pod_robot_au
7 13:40-14:25 JM 2TAp P_K_M
JM 2TBp-2/2 pod_robot_au
JM 1TFp-2/2 Rys_tech
AU 3TBp-2/2,3TDp-2/2 j.niemiecki
8 14:35-15:20 JM 2TDp-1/2 Rys_tech
JM 2TBp-1/2 Techn_kon_m
JM 2TCp-2/2 mo.u.sy.rob.
AU 3TBp-2/2,3TDp-2/2 j.niemiecki
9 15:25-16:10 JM 2TDp-1/2 Rys_tech
JM 2TBp-1/2 Techn_kon_m

Obowiązuje od: 2022-09-12