Plan lekcji


Obowiązuje od: 2023-01-23Plan dla: Oddział:
1Ap
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 Bo S.13 j.polski WS S.16 zaj.prakt.CKZ inf.-1/2 DC S.5
pod.el. i e-2/2 DK S.24
2 8:55- 9:40 religia BB S.6 Tech_obr_skr-1/2 GB S.19
j.angielski-2/2 Bo S.24
j.polski WS S.16 zaj.prakt.CKZ historia GK S.9
3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 Bo S.24
Apar_elektr-2/2 JE S.18
Tech_i_eks_m-1/2 SS S.2
j.angielski-2/2 Bo S.20
P_K_M-1/2 SS S.2
inf.-2/2 DC S.5
zaj.prakt.CKZ wf-1/2 SA g.2
Apar_elektr-2/2 JE S.22
4 10:50-11:35 matematyka A1 S.8 P_K_M-1/2 SS S.2
wf-2/2 SA g.2
przedsięb DC S.5 zaj.prakt.CKZ wf-1/2 SA g.2
Mater_rys_za-2/2 JE S.22
5 11:45-12:30 P_K_M-1/2 SS S.2
pod.el. i e-2/2 DK S.4
Tech_i_eks_m-1/2 SS S.2
wf-2/2 SA g.2
geografia BE S.22 zaj.prakt.CKZ hist.i teraź GK S.9
6 12:40-13:25 doradz. zaw. DC S.5 przedsięb DC S.5 matematyka A1 S.8 Tech_obr_skr-1/2 GB S.18
Mater_rys_za-2/2 JE S.22
7 13:40-14:25 fiz. GL S.6 religia BB S.6 e_dla_bezp KK S.14 Tech_obr_skr-1/2 GB S.24
wf-2/2 SA g.2
8 14:35-15:20 wf-1/2 SA g.2 Masz_urz_ele-2/2 GO S.6 zaj. z wych. Bo S.19
9 15:25-16:10 Masz_urz_ele-2/2 GO S.6

Obowiązuje od: 2023-01-23