Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego

Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego

 

Uczniowie klas 4Tag oraz 3Ap wzięli  udział w Międzynarodowych Targach Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM zorganizowanych przez Bydgoski Klaster Przemysłowy. Ostatni dzień targów adresowany był do młodzieży szkół technicznych. Nasi uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładów dotyczących kompetencji zawodowych jakie powinni posiadać, możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz w jaki sposób nawiązywać dobre relacje z przyszłymi pracodawcami. Wykłady prowadzili pracownicy Instytutu Badań Edukacyjnych. Następnie pod opieką mentorów mieli okazję odwiedzić wystawy, na których prezentowany był sprzęt oraz urządzenia z różnych branż przemysłu narzędziowego.