Dla posiadaczy Bydgoskiej Karty Rodzinnej.

Zasady  wypożyczania podręczników:

 

W ramach programu ”Bydgoska Rodzina 3+” istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia z biblioteki szkolnej podręczników na rok szkolny 2022/23 dla uczniów posiadających ważną Bydgoską Kartę Rodzinną.

1. W tym celu należy:
   A. Wypełnić  Wniosek przez rodzica lub  pełnoletniego ucznia
   B. Do wniosku należy dołączyć:
    - listę podręczników, wypożyczenia których dotyczy wniosek
    - czytelny scan lub ksero aktualnej karty

2. Szkoła nie dokonuje zakupów podręczników z ćwiczeniami, książek do nauki języków obcych, zeszytów ćwiczeń, kart pracy oraz testów maturalnych.

3. Szkoła wypożycza podręczniki na bazie posiadanych zasobów bibliotecznych.

4. Czytelnie wypełniony Wniosek i załączniki należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 01 września 2022.

5. Wypożyczenie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego
   „Wyprawka szkolna"

6. Program obejmuje uczniów, którzy są mieszkańcami Bydgoszczy.

7. Podręczniki będą wypożyczane uczniom po rozpatrzeniu wniosków, możliwości szkoły i po podpisaniu przez rodzica / pełnoletniego ucznia umowy
    o ich wypożyczenie.

8. W wypożyczonych podręcznikach nie wolno pisać, rysować, zakreślać itp., nie  wolno ich niszczyć.

9. Wypożyczający, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wypożyczonych podręczników w stanie niezniszczonym,
    najpóźniej do:

- maturzyści         -  do 21.04.2023

- pozostałe klasy  -  do 16.06.2023

 

WNIOSEK (kliknij)

 

 

Informacje dotyczące Programu bydgoska rodzina 3+