Dla Zdających egzamin maturalny w 2023 roku

Matura

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZDAJĄ MATURĘ W 2023 ROKU

-----------------------------------------------------------------------------

04.02.23 Kolejne przypomnienie!!!

   Przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące składania deklaracji, dokonywania zmian w deklaracji, rezygnacji - zgodnie z informacjami umieszczanymi od września na stronie szkoły - można było dokonywać od 10.10.22  w szkole lub tak jak w poprzednich latach mailem.

Osoby, które tego jeszcze nie uczyniły,a chciałyby - mogą to zrobić osobiście w szkole 7.02.23 między 8.30 a 14.30 albo mailem 3-7.02.23, oczywiście według zasad znanych absolwentom, obowiazujących w poprzednich latach!
( przypomnienie zasad:  wypisaną dokładnie, wydrukowaną i własnoręcznie podpisaną deklarację (jako załącznik-scan) wysłać mailem; w treści maila podając imię,nazwisko, nazwę szkoły  i rok ukończenia szkoły, datę pierwszego podejścia do matury oraz aktualny telefon.)

-----------------------------------------------------------------------------

26.01.23- PRZYPOMNIENIE!!!

  Przypominamy, że wszelkich zmian w złożonej już deklaracji można dokonać tylko do dnia 7.02.2023. Po tym dniu nie będzie już możliwości wprowadzania zmian lub usunięcia deklaracji w przypadku chęci rezygnacji z matury! 

 

Osoby, które:
- chcą  dokonać zmian  w złożonej już deklaracji lub zrezygnować z matury
 oraz

- absolwenci szkoły z lat poprzednich, którzy chcą złożyć deklarację przystąpienia do matury

 

 Mogą jeszce uczynić to w podanych niżej dniach i godzinach:

 30.01.23(poniedziałek) - od 8.15 do 13.00  gab.013

 31.01.23(wtorek)          - od 8.30 do 13.00  gab.013

   7.02.23(wtorek)          - od 8.30 do 14.30  gab.013

 

 Osoby, które dołączyły do swej deklaracji dokumenty uprawniające do dostosowania warunków egzaminu maturalnego powinny  do 7.02.23 zgłosić się w sekretariacie szkoły (od 8.30 do 14.30) w celu pisemnego wymaganego potwierdzenia woli skorzystania z możliwych warunków 

======================================================================================== 

 

 

 

UWAGA Uczniowie klas: 4tag, 4tbg, 4tcg,4tdg:

Osoby nieobecne w piątek 23.09.22, które chcą zdawać maturę -  zgłaszają się  26.09.22 między godziną 10.00 a 13.40 obowiązkowo w sekretariacie szkoły, aby odebrać indywidualny login i hasło , które potrzebne będą do złożenia deklaracji maturalnej.

 -------------------------------------------------

Deklaracje maturalne składane są wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji.

 Instrukcja złożenia deklaracji znajduje się poniżej w załącznikach - należy postępować dokładnie według ujętych w niej punktów!

 Uczniowie klas:4tag,4tbg,4tcg,4tdg : e- deklarację   muszą złożyć według instrukcji obowiązkowo do 30 września 2022!!!

 Osoby, które nie chcą zdawać matury- nie składają deklaracji.

   

=================================================================================================

UWAGA Absolwencji Technikum z lat poprzednich:

 Od 10.10.22 do 27.01.2023 w każdą środę między godziną 14.30 a 15.30  Każdy Absolwent, który zamierza zdawać maturę-  zgłasza się w szkole, - gabinet 013 piętro II z wydrukowanym i wypisanym czytelnie WNIOSKIEM(poniżej w załącznikach).

Wyłącznie Osoby, które zgłoszą się z WNIOSKIEM - otrzymają  login i hasło umożliwiające złożenie deklaracji.

Dopiero po otrzymaniu tych danych dana Osoba będzie mogła złożyć deklarację maturalną.

  Deklaracje maturalne składane są wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji.

 Instrukcja złożenia e-deklaracji przez Osoby, które uzykają login i hasło - znajduje się poniżej w załącznikach!!!

 Do  czasu uzyskania loginu i hasła każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna już mieć przemyślaną kwestię wyboru przedmiotów egzaminacyjnych.

 Przypominamy, że w tym roku egzaminy ustne z j.polskiego i j.obcego- są obowiązkowe.

 

Wszelkie zmiany w złożonych deklarach lub rezygnacje z matury - można zgłaszać w szkole w podanych niżej dniach i godzinach:
- od 10.10.22 do 27.01.23 w każdą środę między godziną 14.30 a 15.30  gab.013

- 30.01.23 od 8.15 do 13.00 gab.013

- 31.01.23 od 8.30 do 13.00 gab.013

-   7. 02.23 0d 8.30 do 14.30 gab.013

Oczywiście, od 10.10.22 do 7.02.23, tak jak w poprzednich latach, można wydrukowaną i własnoręcznie podpisaną deklarację (jako scan) wysłać mailem; w tresci maila podając imię,nazwisko, nazwę szkoły  i rok ukończenia szkoły, datę pierwszego podejścia do matury oraz aktualny telefon.