ZASTĘPSTWA CKU 1

ZASTĘPSTWA

 

Wszyscy słuchacze trzecich semestrów BS II st. oraz uczestnicy kursów kwalifikacyjnych, którzy przystępują do egzaminu zawodowego w styczniu 2024 r. mają obowiązek zalogowania się na stronę EPKZ i  sprawdzenia terminu egzaminu.

Osoby, które nie posiadają loginu lub jest on nieaktualny muszą zgłosić się do sekretariatu w celu wygenerowanie nowego loginu i hasła.


  Wszyscy uczestnicy kursów kawlifikacyjnych zobowiązani są  do odbycia praktyki zawodowej.

Zaświadczenia można odbierać w sekretariacie. 

Wypełnione zaświadczenia dostarczamy do sekretariatu do dnia 31.03.2024 r.