Dla Zdających maturę w 2024 roku

 

 

 

KOMUNIKATY DLA OSÓB, ZDAJĄCYCH  MATURĘ W MAJU 2024 ROKU 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

UWAGA!

Wyniki matur Zdający może sprawdzić w systemie, w którym składał deklarację.

Po świadectwa maturalne należy przyjechać do szkoły - do sekretariatu!

Osoby, które nie zdały matury  - w sekretariacie szkoły odbierają Zaświadczenie z wynikami

Przypominamy, że Osoby uprawnione do zdawania egzaminu w sierpniu (podeszły do wszystkich zdeklarowanych egzaminów i nie zdały tylko jednego z nich)  - zobowiązane są terminowo, tzn. do 16 lipca 2024 do godz.12.00   złożyć Oświadczenie  (KLIKNIJ TUTAJ)   

Oświadczenie można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły od pn.-pt. w godz.8.00-14.30 lub można wydrukować Oświadczenie- wypisać je czytelnie i podpisać się - zrobić SCAN  i wysłać mailem na adres: zsm02@edu.bydgoszcz ( do 16.07.24 do godź.12.00)

Osoby, które nie złożą terminowo Oświadczenia - nie podejdą do egzaminu w sierpniu!

 

 

 

==========================================================================================

 

Dla maturzystów:

1) Wszelkie komunikaty, regulaminy, zasady organizacyjne,informacje dotyczace egzaminów maturalnych umieszczane będą od 26.04.24 wyłącznie w tej zakładce
     Dla Zdających maturę w 2024 roku.

     Wszystkie Osoby podchodzące do matury mają obowiązek śledzenia na bieżąco umieszczanych tutaj informacji, zapoznawania się z umieszczanymi
     zasadami organizacyjnymi,regulaminami, komunikatami.

2) Egzaminy ustne w naszej szkole rozpoczynają się od 15 maja 2024.

    Z zatwierdzonymi  Listami zdających  egzaminy ustne - można zapoznać się na parterze, na drzwiach głównych wejściowych 
    Przypominamy, że nie wolno fotografować wywieszonych List 

3) Uroczystość wręczenia świadectw- 26.04.24  w CDOZE- godzina podana na stronie CKU

 

===========================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 ==============================================================================================

Uwaga!

Przypominamy, że egzaminy ustne w naszej szkole rozpoczynają się od 15 maja 2024.

Listy zdających na poszczególne dni są w trakcie aktualizacji - w zwiazku z procedurą klasyfikowania rocznego uczniów TM11 i BS II st.

Listy zdających  egzaminy ustne - na parterze na drzwiach głównych wejściowych od 23.04.24.

 

=======================================================================================

 Dla słuchaczy ostatnich semestrów BS II stopnia, którzy złożyli deklarację maturalną (BSA- 4 osoby/ BSB- 18 osób/ BSC- 10 osób)
Słuchacze, którzy zdali wszystkie egzaminy zawodowe (mają certyfikaty) i chcieliby skorzystać z mozliwości zrezygnowania ze zdawania egzaminu z przedmiotu dodatkowego - powinni
najpóźniej do 22.04.24 do godziny 10.00 dostarczyć do sekretariatu czytelne kopie uzyskanych Certyfikatów (należy mieć też przy sobie do wglądu oryginały dokumentów do weryfikacji) oraz wypełniony poprawnie drukowanymi literami i własnoręcznie podpisany  Wniosek (do pobrania TUTAJ)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA

 - Aktualni Słuchacze ostatniego semestru BS II st oraz Absolwenci TM,BS IIst, LO z lat poprzednich, którzy złożyli deklarację, ale chcą zrezygnować z podejscia do matury w maju - do 7.02.24  zgłaszają się w sekretariacie  szkoły, aby wypisać rezygnację! 

 

Aktualni Słuchacze ostatniego semestru BS II st oraz Absolwenci TM,BS IIst, LO z lat poprzednich, którzy złożyli deklarację, ale którzy chcą dokonać zmian w deklaracji maturalnej -do 7.02.24  zgłaszają się  w sekretariacie  szkoły, aby wypisać dokument potwierdzający decyzję o zmianach!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Deklaracje maturalne składane są przez Słuchaczy semestrów 3BSA, 3BSB,3BSC  do 30.09.2023 roku wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji(poniżej).

  

  Po login i hasło każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna zgłosić się do wicedyrektora, pana G.Grzelki na zjeżdzie 23-24.09.23 lub 25-28.09.23 między 8.00 a 15.00 w sekretariacie szkoły.

Przed wypełnieniem deklaracji należy:

 a) zapoznać się z załączonymi niżej dokumentami

b)  przemyśleć  kwestię tego, jakie przedmioty chce  zdawać

  

 Następnie należy zalogować się i bardzo rozważnie wypełniać formularz deklaracji! Za błędy w deklaracji odpowiedzialność ponosi Osoba ją  wypełniająca i składająca.

  Należy pamiętać o:

 - dokładnym uzupełnieniu danych osobowych, adresowych, kontaktowych

 - właściwym wyborze przedmiotów (wykonanie wszystkich kroków wymaganych w systemie)

 - wskazaniu minimum jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (Wszyscy wpisują przedmiot na rozszerzenie!)

  INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNEJ (KLIKNIJ TUTAJ)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA Absolwenci  naszej BS II stopnia z lat poprzednich:

 

 Do 15.01.2024  Każdy Absolwent, który zamierza zdawać maturę-  musi dostarczyć do sekretariatu szkoły  wydrukowany, wypisany czytelnie i własnoręcznie podpisany Wniosek o login i hasło (do pobrania poniżej w załącznikach).

 Wyłącznie Osoby, które zgłoszą się terminowo z poprawnie wypełnionym WNIOSKIEM - otrzymają  login i hasło umożliwiające złożenie deklaracji.

 Za błędy i elementy nieczytelne oraz niedokładnie wpisany adres mailowy   we Wniosku  odpowiedzialność ponosi Osoba   wypełnia i składa Wniosek

 Dopiero po otrzymaniu tych danych dana Osoba będzie mogła złożyć deklarację maturalną - zatem nie należy zostawiać załatwienia wymaganych procedur na ostatnią chwilę!

  

Do  czasu uzyskania loginu i hasła każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna:

 a) zapoznać się z załączonymi niżej dokumentami

b)  przemyśleć  kwestię tego, jakie przedmioty chce  zdawać

  

 Następnie należy zalogować się i bardzo rozważnie wypełniać formularz deklaracji! Za błędy w deklaracji odpowiedzialność ponosi Osoba ją  wypełniająca i składająca.

  Należy pamietać o:

 - dokładnym uzupełnieniu danych osobowych, adresowych, kontaktowych

 - właściwym wyborze przedmiotów (wykonanie wszystkich kroków wymaganych w systemie)

 - wskazaniu minimum jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym 

 

 INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNEJ ( KLIKNIJ TUTAJ)

 

======================================================================================== 

 

 ZAŁĄCZNIKI:

 

 

  Harmonogram CKE  egzaminów maturalnych w 2024 roku (kliknij tutaj)

 Komunikat  CKE o organizacji egzaminów maturalnych w  2024 roku (kliknij tutaj)

 Komunikat CKE o zasadzie składania deklaracji elektronicznie (kliknij tutaj)

 Komunikat CKE o dopuszczonych na maturze  materiałach pomocniczych (kliknij tutaj)

 Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki (kliknij tutaj)