ZASTĘPSTWA CKU 1

ZASTĘPSTWA

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH I USTNYCH  DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

 

W załącznikach terminy pisemnych i ustnych egzaminów promocyjnych.