ZASTĘPSTWA CKU 1

ZASTĘPSTWA

 

Egzaminy końcowe z przedmiotów ogólnych w BS II stopniaw dniach 11-12.06.2022 r.

Zdanie tych egzaminów jest warunkiem koniecznym ukończenia II semestru.