PLAN LEKCJI

PLANY LEKCJI 

 

 

 

Egzaminy końcowe z przedmiotów ogólnych w BS II stopniaw dniach 11-12.06.2022 r.

Zdanie tych egzaminów jest warunkiem koniecznym ukończenia II semestru.

W załączniku plan egzaminów pisemnych i ustnych BS II stopnia.

 

 

 

 

Przypominamy, że uczestnicy wszystkich kursów kwalifikacyjnych zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o odbyciu zewnętrznych praktyk zawodowych.