Zastępstwa

ROK SZKOLNY 2023/24 - zastępstwa i informacje bieżącę o zmianach organizacyjnych 

==========================================================================

 

Zastępstwa wprowadzane są do godziny 21.00 na bazie posiadanych do tego czasu informacji. Aktualizacja może nastąpić na bazie danych otrzymanych między 21.00 a 21.45. Jeżeli dane spływają po tym czasie, wówczas nanoszone są następnego dnia w  wersji papierowej w szkolnej gablocie na drugim piętrze (przy pokoju nauczycielskim). Uczniowie powinni codziennie sprawdzać informacje o zastępstwach  w gablocie. 

 

==========================================================================

 

  SZCZĘŚLIWY NUMEREK - zgodnie z wolą Samorządu Szkolnego - kontynuujemy  tradycję losowania "Szczęśliwych numerków", które zwalniają w danym dniu z: odpowiedzi, kartkówki, zadania domowego. Nie wchodzą one w pulę tzw. "enek"- nieprzygotowania do zajęć, są  rozliczane dodatkowo, poza tą pulą. 

 

UWAGA! - Szczęśliwy numerek nie zwalnia z zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych.

               - Uczeń, który ma "Szczęśliwy numerek"- zgłasza ten fakt nauczycielowi od razu po wejściu do sali.     

 

SZCZĘŚLIWE NUMERY na tydzień : 26.02 - 01.03.24

poniedziałek  -     18

wtorek-                  7

środa-                   24

czwartek -            33

piątek                   20

          

 =======================================================================================

 

Indywidualne Warcabowe Mistrzostwa Bydgoszczy

Do 07.03.2024 chętni uczniowie zgłaszają się do pana Pawła Siupki przez e-dziennik.

Do 12.03.2024 r. organizator przesyła limit osób, które może wystawić szkoła, wewnątrzszkolna eliminacja zostanie ogłoszona po przyznanym limicie osób (chętni ze szkoły, zagrają miniturniej w systemie szwajcarskim).

Turniej odbędzie się 26.03.24 WTOREK o 10:00 w VIII Liceum Ogólnokształcącym w  Bydgoszczy. 

 

 =======================================================================================

  

UWAGA KLASY PIĄTE! 

Przypominamy,że termin ogłoszenia wyników egzaminów zawodowych to 27.03.24.

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu - deklarację na sesję lato 2024 nalezy złożyć w sekretariacie między  27 marca a 4 kwietnia 2024  

 

========================================================================================

 

Informacje o zmianach organizacyjnych- dzień: 01.03.24 (piątek) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 sala 13 - wyłączona cały dzień, zajęcia przeniesione do sal:

na lekcji 1- 4TB,4TD zajęcia z p.Galantem do sali 22

na lekcji 2- 4TB,4TD zajęcia z p.Boniecką  do sali 19

na lekcji 3- 1TA zajęcia z p.Kinalską  do sali 9

na lekcji 7- 2TAp zajęcia z p.Markowskim do sali 20

na lekcji 8- 1TC zajęcia z p.Markowskim do sali 20

------------------------------------------------------------------------------

 2TFp na lekcji 5 zajęcia z p.Malinowskim z lekcji 4,sala 18 // na lekcji 4: gr.ww4 zajęcia z p.Lyczmańskim z lekcji 0, pozostali świetlica

2TCp na lekcji 4 opieka ,świetlica

1TA gr.1 na lekcji 4 opieka świetlica

5TEp zwolniona z lekcji 5,6

1TF na lekcji 2 zajęcia z ks.Szczepańskim za lekcję 0,sala 1 // 1TF gr.1 na lekcji 6 świetlica

 2TBp gr.2 na lekcji 2 zajęcia z p.Chylińską za lekcję z czwartku,sala 5 // z lekcji 1 zwolniona

2TBp na lekcji 4 zajęcia z p.Bach za lekcję 0,sala 19

4TBp i 4TDp gr.wf14 na lekcji 3 świetlica

2TAp zwolniona z lekcji 1

4TBp gr.pr.1 zwolniona z lekcji 0-2 // gr.pr.2 zwolniona z lekcji 7-9

1TC na lekcji 5 świetlica

1TD na lekcji 2 gr.2 zajęcia z p.Drozd z lekcji 1, a gr.1 zwolniona

 

 

 

 

 

==================================================================

     

 

DYŻURY 01.03.24: 

           

    po lekcji 1: parter: AK                  /piętro I    KI            piętro II: BO           //ob.s.: KB          / CDOZE: 

    po lekcji 2: parte:  DC                 //piętro I : KN         / piętro II: BP           //ob.s.   KB         /  CDOZE: 

    po lekcji 3: parte:  DC                 //piętro I : AZ         / piętro II: ML           //ob.s.   AL         /  CDOZE: 

    po lekcji 4: parter: GL                  /piętro I : KH         / piętro II: WM          / ob.s.:  AL          / CDOZE:

    po lekcji 5: parter: JE                   /piętro I : KH       /  piętro II: BJ            //ob.s.    SA          / CDOZE:BD

    po lekcji 6: parter: SS                 //piętro I   DM        / piętro II: JM            /ob.s.:   WN         / CDOZE: 

    po lekcji 7: parter: BB                  /piętro I : DR          /piętro II: AU           /ob.s.:   WN           CDOZE:BD

    po lekcji 8: parter: BB                  /piętro I : DR           piętro II: CW          /ob.s.:                   CDOZE:    

    po lekcji 9: parter:                        piętro I :                piętro II:                 ob.s.:

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

 

 

 

 ==============================================================================

 

Przypominamy poniżej  układ lekcji. 

 

 

 

 4 [d]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************************

Archiwalne

 

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego, znanym od września-egzaminy odbywają się 22.08.2022, jak zawsze o godz.9.00

  

* j.polski i j.angielski - sala 12

 

* geografia, historia sala 17

 

* matematyka sala 14

 

* przedmioty zawodowe sala 1

 

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.50, należy mieć ze sobą przybory do pisania i wymagane na matematyce.

 

 

=============================================================================

 

 Wszystkim Uczniom 

 

Udanych, słonecznych, radosnych i bezpiecznych  WAKACJI!!!!

  

życzą
dyrekcja, nauczyciele ZSM nr 2

 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Przypominamy o obowiązku zostawiania odzieży wierzchniej w szatni! Należy to uczynić przed lekcjami- tak, aby nie spóźnić się na lekcje.
Nie wnosimy odzieży wierzchniej do sal lekcyjnych.

Jeżeli Ktoś chowa odzież wierzchnią do plecaka, to należy to zrobić - przed wejsciem do sali!(w salach odzieży tej nie wyjmujemy z plecaka).

--------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zgodnie z aktualnym rozporządzeniem RM od 28.03.22 nie ma obowiązku noszenia maseczek, pozostaje  zalecenie ich nakładania w miejscach gromadzenia się osób, czyli np. przestrzeniach wspólnych. Wiemy, że jak dotąd, postawa Społeczności naszej szkoły-  będzie po prostu odpowiedzialna.

Za to - bardzo Wszystkich dziękujemy!

Dbajmy o siebie wzajemnie, szczególnie, gdy mamy silny kaszel lub katar...Nikt nie zrobi tego za nas samych....

---------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego, znanym od września-egzaminy odbywają się 22.08.2022, jak zawsze o godz.9.00

  

* j.polski i j.angielski - sala 12

 

* geografia, historia sala 17

 

* matematyka sala 14

 

* przedmioty zawodowe sala 1

 

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.50, należy mieć ze sobą przybory do pisania i wymagane na matematyce.

 

 

=============================================================================

 

 Wszystkim Uczniom 

 

Udanych, słonecznych, radosnych i bezpiecznych  WAKACJI!!!!

  

życzą
dyrekcja, nauczyciele ZSM nr 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty wcześniejsze-pandemia:

UWAGA! Przypominamy, że zastępstwa wynikają z bieżącej sytuacji pandemicznej, nieobecności klas- uczniów, nauczycieli, działań zapobiegających transmisji i rozprzestrzenianiu się wirusa w społeczności szkolnej;  pojawiają się zatem codziennie  między godziną 19.00 a 21.00 ( na podstawie posiadanych  danych dotyczacych wymienionych wyżej sytuacji).  W związku z pandemią i napływem danych o każdej porze  -  wpisy mogą ulegać zmianom, być uzupełniane. Dane, które napływają po 21.00, a dotyczą  przestawienia lekcji środkowych lub odwołania końcowych - mogą pojawiać się na stronie w chwili ich napływu, ponieważ nie wpływają na godzinę rozpoczęcia zajęć.

 

Pozostałe dane, które otrzymujemy w porach późniejszych lub następnego dnia rano -  wywieszane są na bieżaco w gablocie dla Uczniów - na DRUGIM PIĘTRZE PRZY POKOJU NAUCZYCIELSKIM. Uczniowie codziennie tam własnie sprawdzają, czy pojawiają się nowe  informacje.  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA! Każdy Uczeń i Rodzic może skorzystać z szkolnego Punktu Interwencji Szkolnej - w poniedziałki od 14.00-15.30 (parter, gabinet p.pedagog) 

========================================================= 

 =================================================================


Komunikat z dnia 18.02.2022:

Wszystkie zajęcia od poniedziałku 21.02.22 odbywają się stacjonarnie - w szkole. 

================================================================ 

Komunikat z dnia 12.02.2022:  

Zgodnie z Rozporzadzeniem MEiN: od dnia 31.01.22 do 20.02.22: 

- zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywać się będą stacjonarnie - zgodnie z planem- w  CKZ  

- wszystkie pozostałe zajęcia lekcyjne realizowane będą zdalnie- na szkolnej platformie 

- zajęcia: 45 minut,według planu lekcji (plan jest na stronie szkoły od godziny 12.00 dnia 27.01.22


Pliki do pobrania: