Plan lekcji


Obowiązuje od: 2023-06-05Plan dla: Oddział:
2Ap
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 zaj_prakt_PT-1/3 SS S.2
1 8:00- 8:45 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ zaj_prakt_PT-1/3 SS S.2
Masz_urz_ele-2/3 SU S.13
Tech_i_eks_m-1/3 SS S.2
Inst.elektr-2/3 JE S.13
2 8:55- 9:40 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ zaj_prakt_PT-1/3 SS S.2
Masz_urz_ele-2/3 SU S.13
religia BB S.6 Tech_obr_skr-1/3 SS S.2
Inst.elektr-2/3 JE S.13
3 9:50-10:35 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ zaj. z wych. KN S.12 geografia BE S.13 matematyka AK S.14
4 10:50-11:35 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ historia BN S.9 j.polski KN S.12 religia BB S.6
5 11:45-12:30 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ P_K_M-1/3 WA S.3
Apar_elektr-2/3 FD S.20
matematyka AK S.7 Tech_i_eks_m-1/3 SS S.2
pod.el. i e-2/3 DK S.4
6 12:40-13:25 Prac_pom_ele-2/3 NT CKZ fiz. KK S.14 wf KB g.1 wf KB g.1
7 13:40-14:25 Prac_pom_ele-2/3 NT CKZ zaj_prak_CAD-1/3 WA S.3 j.polski KN S.12 wf KB g.1
8 14:35-15:20 zaj_prak_CAD-1/3 WA S.3 j.angielski Bo S.20 pod.el. i e-2/3 DK S.4
9 15:25-16:10 j.angielski Bo S.20

Obowiązuje od: 2023-06-05