Plan lekcji


Obowiązuje od: 2023-06-05Plan dla: Oddział:
2TDp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 Mater_rys_za-2/2 JE S.14 pod.energ-1/2 BD S.22
r_fizyka-2/2 #F6 S.7
historia-1/2 #H2 S.6
historia-2/2 #H1 S.9
podst_koszt_-1/2 BD OZE_L
Masz_urz_ele-2/2 FD S.20
zaj.prakt.CKZ
2 8:55- 9:40 Mater_rys_za-2/2 JE S.14 pod.energ-1/2 BD S.22
fiz.-2/2 #F5 S.9
historia-1/2 #H2 S.6
historia-2/2 #H1 S.9
Sys_u_en_od-1/2 BD OZE_L
Masz_urz_ele-2/2 FD S.20
zaj.prakt.CKZ
3 9:50-10:35 wf SA g.2 geografia-1/2 WM S.9
Inst.elektr-2/2 JE S.13
informatyka DR S.10 Inst.elektr-1/2 SU S.6
Masz_urz_ele-2/2 FD S.20
zaj.prakt.CKZ
4 10:50-11:35 wf SA g.2 podst_koszt_-1/2 BD S.22
Inst.elektr-2/2 JE S.13
chemia ML S.17 j.polski AM S.19 zaj.prakt.CKZ
5 11:45-12:30 Sys_u_en_od-1/2 BD S.22
Inst.elektr-2/2 JE S.13
j.niemiecki AU S.24 j.angielski AW S.19 j.polski AM S.19 zaj.prakt.CKZ
6 12:40-13:25 religia BB S.6 wf SA g.2 j.angielski AW S.19 r_matematyka KI S.20
7 13:40-14:25 j.polski AM S.12 przedsięb DC S.5 r_geografia-1/2 WM S.15
eks.masz i u-2/2 GO S.6
matematyka KI S.17
8 14:35-15:20 religia BB S.6 Rys_tech-1/2 JM S.3 zaj. z wych. AW S.19 matematyka KI S.17
9 15:25-16:10 fiz.-1/2 #F9 S.13 Rys_tech-1/2 JM S.3 geografia-2/2 WM S.15 j.niemiecki AU S.24

Obowiązuje od: 2023-06-05