Plan lekcji


Obowiązuje od: 2023-06-05Plan dla: Nauczyciel:
P.Siupka (SU)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 2Ap-2/3 Masz_urz_ele S.13
2TBp-1/2 pom_el_i_ele S.22
2 8:55- 9:40 2Ap-2/3 Masz_urz_ele S.13
2TBp-1/2 pom_el_i_ele S.20
3 9:50-10:35 2TDp-1/2 Inst.elektr S.6
4TDp-1/2 Eks_u_s_mech S.19
4 10:50-11:35 1TDp Pod_elektrot S.20
4TCp Eks_u_s_mech S.6
5 11:45-12:30 4TBp Eks_u_s_mech S.9
4TCp Eks_u_s_mech S.6
4TDp-1/2 Eks_u_s_mech S.19
6 12:40-13:25 4TBp Eks_u_s_mech S.9
1TDp Pod_elektrot S.9
3TDp-2/2 Inst.elektr S.20
7 13:40-14:25 2TCp-1/2 pom_el_i_ele CKZ
3TBp Eks_u_s_mech S.7
8 14:35-15:20 2TCp-1/2 pom_el_i_ele CKZ
9 15:25-16:10 4TEp-2/2 pra.pom.prz. CKZ
10 16:15-17:00 4TEp-2/2 pra.pom.prz. CKZ

Obowiązuje od: 2023-06-05