Dla Zdających maturę w 2024 roku

 

KOMUNIKATY DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZDAWAĆ MATURĘ W MAJU 2024 ROKU

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dla uczniów klas piątych, którzy złożyli deklarację maturalną!
Uczniowie, którzy zdali wszystkie egzaminy zawodowe (mają certyfikaty) i chcieliby skorzystać z możliwości zrezygnowania ze zdawania egzaminu z przedmiotu dodatkowego - powinni najpóźniej do środy 17.04.24 do godziny 13.00 dostarczyć do sekretariatu czytelne kopie uzyskanych Certyfikatów (należy mieć też przy sobie do wglądu oryginały dokumentów do weryfikacji) oraz wypełniony poprawnie drukowanymi literami i własnoręcznie podpisany  Wniosek (do pobrania TUTAJ)

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 UWAGA

- Uczniowie klas piątych, którzy chcą zrezygnować z podejscia do matury w maju - od 15.01.24 do 7.02.24  zgłaszają się między godziną 10.00 a 12.30  w sekretariacie  szkoły, aby wypisać rezygnację!

Uczniowie klas piątych, którzy chcą dokonać zmian w deklaracji maturalnej -od 15.01.24 do 7.02.24  zgłaszają się między godziną 10.00 a 12.30 w sekretariacie  szkoły, aby wypisać dokument potwierdzający decyzję o zmianach!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA

 - Aktualni Słuchacze ostatniego semestru BS II st oraz Absolwenci TM,BS IIst, LO z lat poprzednich, którzy złożyli deklarację, ale chcą zrezygnować z podejscia do matury w maju - od 15.01.24 do 7.02.24  zgłaszają się w sekretariacie  szkoły, aby wypisać rezygnację! 

 

Aktualni Słuchacze ostatniego semestru BS II st oraz Absolwenci TM,BS IIst, LO z lat poprzednich, którzy złożyli deklarację, ale którzy chcą dokonać zmian w deklaracji maturalnej -od 15.01.24 do 7.02.24  zgłaszają się  w sekretariacie  szkoły, aby wypisać dokument potwierdzający decyzję o zmianach!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracje maturalne składane są przez Uczniów 5TAp,5TBp,5TCp,5TDp,5TEp   do 30.09.2023 roku wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji.

 

 Do  czasu uzyskania loginu i hasła każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna:

a) zapoznać się z załączonymi niżej dokumentami
b)  przemyśleć  kwestię tego, jakie przedmioty chce  zdawać

 

 Następnie należy zalogować się i bardzo rozważnie wypełniać formularz deklaracji! Za błędy w deklaracji odpowiedzialność ponosi Osoba ją  wypełniająca i składająca.

 Należy pamiętać o:

- dokładnym uzupełnieniu danych osobowych, adresowych, kontaktowych

- właściwym wyborze przedmiotów (wykonanie wszystkich kroków wymaganych w systemie)

- wskazaniu minimum jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (Wszyscy wpisujecie przedmiot na rozszerzenie!)

 INSTRUKCJA SKłADANIA DEKLARACJI MATURALNEJ (KLIKNIJ  TUTAJ)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA Absolwenci  naszego Technikum z lat poprzednich:

 

 Do 15.01.2024 w każdą środę między godziną 13.00 a 15.00  Każdy Absolwent, który zamierza zdawać maturę-  zgłasza się w szkole, - gabinet 013 piętro II z wydrukowanym i wypisanym czytelnie WNIOSKIEM (poniżej w załącznikach).

Wyłącznie Osoby, które zgłoszą się terminowo z poprawnie wypełnionym WNIOSKIEM - otrzymają  login i hasło umożliwiające złożenie deklaracji.

Za błędy i elementy nieczytelne oraz niedokładnie wpisany adres mailowy   we Wniosku  odpowiedzialność ponosi Osoba   wypełnia i składa Wniosek

Dopiero po otrzymaniu tych danych dana Osoba będzie mogła złożyć deklarację maturalną - zatem nie należy zostawiać załatwienia wymaganych procedur na ostatnią chwilę!

 

Do  czasu uzyskania loginu i hasła każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna:

a) zapoznać się z załączonymi niżej dokumentami
b)  przemyśleć  kwestię tego, jakie przedmioty chce  zdawać

 

 Następnie należy zalogować się i bardzo rozważnie wypełniać formularz deklaracji! Za błędy w deklaracji odpowiedzialność ponosi Osoba ją  wypełniająca i składająca.

 Należy pamietać o:

- dokładnym uzupełnieniu danych osobowych, adresowych, kontaktowych

- właściwym wyborze przedmiotów (wykonanie wszystkich kroków wymaganych w systemie)

- wskazaniu minimum jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (Wszyscy wpisujecie przedmiot na rozszerzenie!)

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNEJ (KLIKNIJ TUTAJ)

======================================================================================== 

 ZAŁĄCZNIKI:

 

Harmonogram CKE  egzaminów maturalnych w 2024 roku (kliknij tutaj)

Komunikat  CKE o organizacji egzaminów maturalnych w  2024 roku (kliknij tutaj)

Komunikat CKE o zasadzie składania deklaracji elektronicznie (kliknij tutaj)

Komunikat CKE o dopuszczonych na maturze  materiałach pomocniczych (kliknij tutaj)

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki (kliknij tutaj)

 WNIOSEK O LOGIN I HASŁO (kliknij TUTAJ)