Dla Zdających egzamin maturalny w 2023 roku

INFORMACJE BIEŻĄCE DLA ZDAJACYCH MATURĘ W 2023 ROKU

-----------------------------------------------------------------------------

 

 KOMUNIKAT z 5.07.203 roku - kliknij tutaj (dotyczy wydawania świadectw maturalnych oraz egzaminów poprawkowych w sierpniu 2023!)

 

==================================================================================

 PRZYPOMNIENIE DLA ZDAJĄCYCH!

 

* Na egzamin należy wyjść z domu dużo  wcześniej, aby nie spóźnić się! (należy uwzględnić ewentualne korki, problemy komunikacyjne itp.) Osoby spóźnione nie mogą wejść na salę egzaminacyjną!

* Należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz długopisy z czarnym wkładem!

* Przypominamy, że Każdy Zdajacy ma obowiązek zapoznać się z możliwymi przyborami i  materiałami, które może wnieść na salę egzaminacyjną (kliknij tutaj)

* Zgodnie z Procedurami określonymi przez OKE - na sale egzaminacyjne NIE WOLNO WNOSIĆ ŻADNYCH URZADZEŃ, w tym telefonów, smatfonów itd.

    Wniesienie może skutkować przerwaniem/unieważnieniem egzaminu!

* Na salę egzaminacyjną można wnieść małą butelkę wody/ butelka w czasie trwania egzaminu musi stać na ziemi, przy nodze  stolika Zdającego

* Odzież wierzchnią (kurtki, płaszcze itp. oraz torby, plecaki itp. należy zostawić w szatni / lub w swoim aucie)

-----------------------------------------------------------------

Na parterze - na głównych drzwiach po wewnętrznej prawej stronie wywieszone są listy na egzaminy maturalne ustne.

----------------------------------------------------------------

Na parterze - na głównych drzwiach po wewnętrznej lewej stronie wywieszane będą na bieżącone są listy na egzaminy maturalne pisemne.  28.04.23 wywieszono listy na pisemny j.polski PP // w trakcie trwania egzaminu wywieszane będą listy na kolejny dzień - kolejny pisemny egzamin.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

=========================================

04.02.23 Kolejne przypomnienie!!!

   Przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące składania deklaracji, dokonywania zmian w deklaracji, rezygnacji - zgodnie z informacjami umieszczanymi od września na stronie szkoły - można było dokonywać od 10.10.22  w szkole lub tak jak w poprzednich latach mailem.

Osoby, które tego jeszcze nie uczyniły,a chciałyby - mogą to zrobić osobiście w szkole 7.02.23 między 8.30 a 14.30 albo mailem  3- 7.02.23, oczywiście według zasad znanych absolwentom, obowiazujących w poprzednich latach!
( przypomnienie zasad:  wypisaną dokładnie, wydrukowaną i własnoręcznie podpisaną deklarację (jako załącznik-scan) wysłać mailem; w treści maila podając imię,nazwisko, nazwę szkoły  i rok ukończenia szkoły, datę pierwszego podejścia do matury oraz aktualny telefon.)

--------------------------------------------------------------------------------

26.01.23- PRZYPOMNIENIE!!!

  Przypominamy, że wszelkich zmian w złożonej już deklaracji można dokonać tylko do dnia 7.02.2023. Po tym dniu nie będzie już możliwości wprowadzania zmian lub usunięcia deklaracji w przypadku chęci rezygnacji z matury! 

 

Osoby, które:
- chcą  dokonać zmian  w złożonej już deklaracji lub zrezygnować z matury
 

- absolwenci szkoły z lat poprzednich, którzy chcą złożyć deklarację przystąpienia do matury:

 

 Mogą jeszcze uczynić to w podanych niżej dniach i godzinach:

 30.01.23(poniedziałek) - od 8.15 do 13.00  gab.013

 31.01.23(wtorek)          - od 8.30 do 13.00  gab.013

   7.02.23(wtorek)          - od 8.30 do 14.30  gab.013

 

 Osoby, które dołączyły do swej deklaracji dokumenty uprawniające do dostosowania warunków egzaminu maturalnego powinny  do 7.02.23 zgłosić się w sekretariacie szkoły (od 8.30 do 14.30) w celu pisemnego wymaganego potwierdzenia woli skorzystania z możliwych warunków

 

 

===================================================================================

UWAGA Słuchacze III semestru BS II stopnia!

Słuchacze nieobecni w dniach 24-25.09.22,  którzy zamierzają zdawać maturę- Osobiście zgłaszają się do wicedyrektora G.Grzelki lub do sekretariatu w celu odebrania -loginu i hasło umożliwiającego złożenie własciwej deklaracji.

 Deklaracje maturalne składane są wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji.

 Instrukcja złożenia deklaracji znajduje się poniżej w załącznikach - należy postępować dokładnie według ujętych w niej punktów!

 Słuchacze III semestru BS II stopnia - deklarację  wstępną składają według instrukcji -  do 30 września 2022!!! 

 Osoby, które nie chcą zdawać matury- nie składają deklaracji.

 

 Wszelkie zmiany w złożonych deklarach lub rezygnacje z matury - można zgłaszać w szkole w podanych niżej dniach i godzinach:
- od 10.10.22 do 27.01.23 w każdą środę między godziną 14.30 a 15.30  gab.013

- 30.01.23 od 8.15 do 13.00 gab.013

- 31.01.23 od 8.30 do 13.00 gab.013

-  7. 02.23 0d 8.30 do 14.30 gab.013

  =================================================================================================

 

 

UWAGA Absolwencji CKU z lat poprzednich:

 Od 10.10.22 do 27.01.2023 w każdą środę między godziną 14.30 a 15.30 Każdy Absolwent, które zamierza zdawać maturę-  zgłasza się w szkole, - gabinet 013 piętro II z wydrukowanym i wypisanym czytelnie WNIOSKIEM(poniżej w załącznikach). Wyłącznie Osoby, które zgłoszą się z WNIOSKIEM - otrzymają  - login i hasło umożliwiające złożenie właściwej deklaracji.

Dopiero po otrzymaniu tych danych dana Osoba będzie mogła złożyć deklarację maturalną.

  Deklaracje maturalne składane są wyłącznie elektronicznie - według określonej przez CKE instrukcji.

 Instrukcja złożenia deklaracji przez Osoby, które uzykają login i hasło - znajduje się poniżej w załącznikach!

 Do czasu uzyskania loginu i hasła każda Osoba, która zamierza podejść do matury powinna już mieć przemyślaną kwestię wyboru przedmiotów egzaminacyjnych.

 Przypominamy, że  egzaminy ustne z j.polskiego i j.obcego - są obowiązkowe!

 

Wszelkie zmiany w złożonych deklarach lub rezygnacje z matury - można zgłaszać w szkole w podanych niżej dniach i godzinach:
- od 10.10.22 do 27.01.23 w każdą środę między godziną 14.30 a 15.30  gab.013

- 30.01.23 od 8.15 do 13.00 gab.013

- 31.01.23 od 8.30 do 13.00 gab.013

-   7. 02.23 0d 8.30 do 14.30 gab.013

 Oczywiście, od 10.10.22 do 7.02.23, tak jak w poprzednich latach, można wydrukowaną i własnoręcznie podpisaną deklarację (jako scan) wysłać mailem; w tresci maila podając imię,nazwisko, nazwę i rok ukończenia szkoły, datę pierwszego podejścia do matury oraz aktualny telefon.